Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Gramatyka języka niderlandzkiego (wykład)Z/2 30 dr Kamila Tomaka
2Historia literatury niderlandzkiej do 1880 roku (wykład)Z/3 30 dr hab. Marcin Polkowski
3Etyka (wykład)Z/2 30 dr hab. Wojciech Lewandowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - ćwiczenia ze słuchu (ćwiczenia)Z/0 15 mgr Frank Burazer
2Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacja niderlandzka (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Bas Hamers
3Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - pisanie (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Bas Hamers
Seminaria
1Seminarium językoznawcze (seminarium)Zbo/5 30 dr Kamila Tomaka
2Seminarium kulturoznawcze (seminarium)Zbo/5 30 Zawieszone
3Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/5 30 Zawieszone
Zajęcia do wyboru
1Frazeologia (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Beata Popławska
2Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - stylistyka niderlandzka (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Beata Popławska
3Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - translatoryka niderlandzko-polska (ćwiczenia)Z/3 30 dr Agnieszka Flor-Górecka

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze