Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok III - Semestr 5   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Postępowanie karne (wykład)Zbo/0 30 dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
2Prawo cywilne - zobowiązania (wykład)E/10 45 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
3Prawo finansów publicznych (wykład)E/5 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
4Prawo międzynarodowe publiczne (wykład)E/6 45 dr hab. Wojciech Staszewski
5Prawo rodzinne i opiekuńcze (wykład)E/4 30 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
6Prawo wyznaniowe (wykład)E/5 45 dr Michał Zawiślak
Ćwiczenia obowiązkowe
1Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 15 dr Joanna Dzierżanowska
2Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 15 dr Joanna Dzierżanowska
3Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 15 dr Joanna Dzierżanowska
4Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 15 dr Iwona Bień-Węgłowska
5Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 15 mgr Wioletta Pytka
6Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 15 mgr Wioletta Pytka
7Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 15 dr Iwona Bień-Węgłowska
8Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 15 dr Joanna Dzierżanowska
9Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 15 mgr Adrian Zbiciak
10Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 15 dr Marek Smarzewski
11Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 15 dr Marek Smarzewski
12Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 15 dr Marek Smarzewski
13Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 15 mgr Adrian Zbiciak
14Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 15 dr Marek Smarzewski
15Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 15 mgr Adrian Zbiciak
16Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 15 mgr Adrian Zbiciak
17Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 dr Aneta Biały
18Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 dr Aneta Biały
19Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 dr Paweł Bucoń
20Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 dr Paweł Bucoń
21Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 dr Paweł Bucoń
22Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 dr Paweł Bucoń
23Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 45 dr Paweł Bucoń
24Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 45 dr Paweł Widerski
25Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 45 mgr Olga Nowak-Dziwina
26Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 45 mgr Olga Nowak-Dziwina
27Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 45 mgr Olga Nowak-Dziwina
28Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 45 dr Paweł Widerski
29Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 45 mgr Olga Nowak-Dziwina
30Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 45 mgr Olga Nowak-Dziwina
31Prawo finansów publicznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Michał Jędrzejczyk
32Prawo finansów publicznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Piotr Pomorski
33Prawo finansów publicznych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Monika Münnich
34Prawo finansów publicznych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Michał Jędrzejczyk
35Prawo finansów publicznych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Marcin Burzec
36Prawo finansów publicznych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Michał Jędrzejczyk
37Prawo finansów publicznych (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Michał Jędrzejczyk
38Prawo finansów publicznych (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Marcin Burzec
39Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Anna Szarek-Zwijacz
40Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Anna Szarek-Zwijacz
41Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Anna Szarek-Zwijacz
42Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Anna Szarek-Zwijacz
43Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Anna Szarek-Zwijacz
44Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Anna Szarek-Zwijacz
45Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Anna Szarek-Zwijacz
46Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Anna Szarek-Zwijacz
47Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
48Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
49Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
50Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
51Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
52Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
53Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
54Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
55Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 dr Aneta Abramowicz
56Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 Ks. mgr Michał Czelny
57Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 dr Aneta Abramowicz
58Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 dr Aneta Abramowicz
59Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 Ks. mgr Michał Czelny
60Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 Ks. mgr Michał Czelny
61Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 45 dr Aneta Abramowicz
62Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 45 Ks. mgr Michał Czelny

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze