Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok III - Semestr 5   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Postępowanie karne (wykład)Zbo/0 30 dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
2Prawo cywilne - zobowiązania (wykład)E/10 45 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
3Prawo finansów publicznych (wykład)E/8 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
4Prawo międzynarodowe publiczne (wykład)E/7 30 dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
5Prawo rodzinne i nieletnich (wykład)E/5 30 dr hab. Piotr Telusiewicz
6Postępowanie karne (warsztaty - Grupa: 1) Zbo/0 30 dr Joanna Dzierżanowska
7Postępowanie karne (warsztaty - Grupa: 2) Zbo/0 30 dr Adrian Zbiciak
8Postępowanie karne (warsztaty - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Tymon Markiewicz
9Postępowanie karne (warsztaty - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Tymon Markiewicz
10Postępowanie karne (warsztaty - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Tymon Markiewicz
11Postępowanie karne (warsztaty - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Tymon Markiewicz
12Postępowanie karne (warsztaty - Grupa: 7) Zbo/0 30 dr Iwona Bień-Węgłowska
13Postępowanie karne (warsztaty - Grupa: 8) Zbo/0 30 dr Iwona Bień-Węgłowska
14Postępowanie karne (warsztaty - Grupa: 9) Zbo/0 30 dr Grzegorz Skrobotowicz
15Postępowanie karne (warsztaty - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Tymon Markiewicz
16Prawo cywilne - zobowiązania (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 45 dr Paweł Bucoń
17Prawo cywilne - zobowiązania (warsztaty - Grupa: 2) Z/0 45 dr Paweł Widerski
18Prawo cywilne - zobowiązania (warsztaty - Grupa: 3) Z/0 45 dr Paweł Bucoń
19Prawo cywilne - zobowiązania (warsztaty - Grupa: 4) Z/0 45 dr Paweł Widerski
20Prawo cywilne - zobowiązania (warsztaty - Grupa: 5) Z/0 45 dr Aneta Biały
21Prawo cywilne - zobowiązania (warsztaty - Grupa: 6) Z/0 45 dr Paweł Widerski
22Prawo cywilne - zobowiązania (warsztaty - Grupa: 7) Z/0 45 mgr Olga Nowak-Dziwina
23Prawo cywilne - zobowiązania (warsztaty - Grupa: 8) Z/0 45 mgr Olga Nowak-Dziwina
24Prawo cywilne - zobowiązania (warsztaty - Grupa: 9) Z/0 45 mgr Olga Nowak-Dziwina
25Prawo finansów publicznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Michał Jędrzejczyk
26Prawo finansów publicznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Monika Münnich, prof. KUL
27Prawo finansów publicznych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Piotr Pomorski
28Prawo finansów publicznych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Michał Jędrzejczyk
29Prawo finansów publicznych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Michał Jędrzejczyk
30Prawo finansów publicznych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Marcin Burzec
31Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Marzena Rzeszót
32Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Marzena Rzeszót
33Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Marzena Rzeszót
34Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Marzena Rzeszót
35Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Marzena Rzeszót
36Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Marzena Rzeszót
37Prawo rodzinne i nieletnich (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Olga Nowak-Dziwina
38Prawo rodzinne i nieletnich (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Olga Nowak-Dziwina
39Prawo rodzinne i nieletnich (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Piotr Telusiewicz
40Prawo rodzinne i nieletnich (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Olga Nowak-Dziwina
41Prawo rodzinne i nieletnich (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Olga Nowak-Dziwina
42Prawo rodzinne i nieletnich (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Olga Nowak-Dziwina

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze