Wydział Nauk Społecznych
Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Ekonomiczne i demograficzne i społeczno-polityczne czynniki mające wpływ na doradztwo kariery w perspektywie UE (wykład)E/3 15 dr hab. Jadwiga Plewko
2Model akredytacji doradców kariery (wykład)Z/2 15 dr Grzegorz Kida
Ćwiczenia obowiązkowe
1Współczesne wyzwania dla etyki doradcy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 10 Ks. dr hab. Maciej Hułas
2Ekonomiczne, demograficzne i społeczno-polityczne czynniki mające wpływ na doradztwo kariery w perspektywie UE (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Dominika Janik-Lis
Konwersatoria obowiązkowe
1Narzędzia diagnostyczne w planowaniu kariery (konwersatorium)Z/2 20 dr Wiesław Talik
Seminarium licencjackie
1Międzykulturowe doradztwo karier (seminarium)Zbo/1 30 dr Krzysztof Jurek
2Nowe technologie w doradztwie (seminarium)Zbo/1 30 dr Alina Betlej
3Perspektywy rozwoju międzynarodowego rynku pracy (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
4Rozwój zawodowy pracowników (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
Praktyka zawodowa
1Praktyka wakacyjna w systemie służb publicznych (praktyki)Zbo/1 90 dr Krzysztof Jurek
Moduł - Doradztwo w wymiarze organizacyjnym
Wykłady obowiązkowe
1Marketing i strategie public relation służb pracowniczych (wykład)E/5 30 dr hab. Robert Szwed
2Zarządzanie informacją: Pojęcia, grupy docelowe, komunikowane treści (wykład)E/6 30 dr Agnieszka Marek
3Metody zarządzania informacją z elementami marketingu (wykład)E/5 30 dr Jakub Koper
Moduł - Doradztwo w wymiarze organizacyjnym
Ćwiczenia obowiązkowe
1Rekrutacja i selekcja pracowników oraz programy rozwoju zawodowego (ćwiczenia)Z/4 30 dr Agnieszka Marek
2Marketing i strategie public relation służb pracowniczych (ćwiczenia)Z/0 30 mgr Dagmara Kottke
3Metody zarządzania informacją z elementami marketingu (ćwiczenia)Z/0 30 dr Jakub Koper

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze