Wydział Nauk Społecznych
Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Etyka (wykład)E/2 30 dr Wojciech Lewandowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Etyka zawodowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Agnieszka Zaręba
Konwersatoria obowiązkowe
1Europa Środkowa w polityce międzynarodowej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 15 mgr Paulina Michowska
2Misyjna działalność kościoła katolickiego (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 30 Ks. mgr Marek Pabich
Konwersatoria do wyboru
1Jednostka w stosunkach międzynarodowych (konwersatorium)Z/2 30 dr Agnieszka Zaręba
2Międzynarodowa ochrona praw człowieka (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Krzysztof Motyka
Specjalizacja: Stosunki transatlantyckie
Wykłady obowiązkowe
1Bezpieczeństwo Europy Wschodniej (SM) (wykład)E/5 30 dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
Specjalizacja: Stosunki transatlantyckie
Konwersatoria obowiązkowe
1Zagrożenia w cyberprzestrzeni (konwersatorium)Z/2 30 dr Alina Betlej
2Nowe kierunki stosunków transatlantyckich: Ameryka Łacińska, Afryka (konwersatorium)Z/3 30 dr Pablo de la Fuente de Pablo
3Terroryzm międzynarodowy (konwersatorium)Z/2 30 dr Artur Kukuła
Specjalizacja: Stosunki transatlantyckie
Seminarium licencjackie
1Seminarium dyplomowe (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Andrzej Gil
2Seminarium dyplomowe (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Jacek Sawicki, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze