Wydział Nauk Społecznych
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok III - Semestr 5   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Blok wykładów ogólnych
1Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Stanisława Steuden
2Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (wykład)E/2 15 dr Małgorzata Łysiak
3Metody statystyczne (wykład)E/3 30 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
4Psychologia wpływu społecznego (wykład)E/1 15 dr Michał Wiechetek
Ćwiczenia obowiązkowe (blok podstawowy)
1Metody statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Przemysław Tużnik
2Metody statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Przemysław Tużnik
3Metody statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Przemysław Tużnik
4Metody statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Przemysław Tużnik
5Metody statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Emilia Zabielska-Mendyk
6Metody statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Mykola Chumak
7Metody statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 dr Agnieszka Fudali-Czyż
8Metody statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 dr Emilia Zabielska-Mendyk
9Metody statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 dr Emilia Zabielska-Mendyk
10Metody statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/2 30 dr Agnieszka Fudali-Czyż
11Metody statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/2 30 dr Emilia Zabielska-Mendyk
12Psychologia wpływu społecznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Michał Wiechetek
13Psychologia wpływu społecznego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr Michał Wiechetek
14Psychologia wpływu społecznego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr Michał Wiechetek
15Psychologia wpływu społecznego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 mgr Wojciech Styk
16Psychologia wpływu społecznego (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 mgr Wojciech Styk
17Psychologia wpływu społecznego (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/1 15 mgr Wojciech Styk
18Psychologia wpływu społecznego (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/1 15 mgr Wojciech Styk
19Psychologia wpływu społecznego (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/1 15 dr Michał Wiechetek
20Psychologia wpływu społecznego (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/1 15 dr Michał Wiechetek
21Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Maria Gałkowska-Bachanek
22Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Maria Gałkowska-Bachanek
23Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Elżbieta Januszewska
24Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Elżbieta Januszewska
25Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Elżbieta Januszewska
26Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Magdalena Pietnoczko
27Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 mgr Magdalena Pietnoczko
28Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 mgr Gabriela Gaber
29Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 mgr Magdalena Pietnoczko
30Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Elżbieta Talik
31Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr Elżbieta Januszewska
32Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr Elżbieta Januszewska
33Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 dr Elżbieta Januszewska
34Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 dr Elżbieta Talik
35Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/1 15 dr Elżbieta Januszewska
36Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/1 15 dr Elżbieta Januszewska
37Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/1 15 dr Elżbieta Januszewska
38Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/1 15 dr Elżbieta Talik
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Wykłady
1Psychologia wychowania i nauczania (wykład)E/1 30 dr Ewa Sokołowska
2Wprowadzenie do psychologii przemysłowej (wykład)E/1 15 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
3Patologie społeczne (wykład)E/1 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Ćwiczenia
1Wprowadzenie do psychologii przemysłowej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Konrad Konefał
2Wprowadzenie do psychologii przemysłowej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Konrad Konefał
3Wprowadzenie do psychologii przemysłowej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 mgr Konrad Konefał
4Wprowadzenie do psychologii przemysłowej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 mgr Konrad Konefał
5Wprowadzenie do psychologii przemysłowej (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 mgr Justyna Nowicka
6Patologie społeczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
7Patologie społeczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
8Patologie społeczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
9Patologie społeczne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
10Patologie społeczne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
11Psychologia wychowania i nauczania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Bogumiła Krawiec
12Psychologia wychowania i nauczania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Bogumiła Krawiec
13Psychologia wychowania i nauczania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Bogumiła Krawiec
14Psychologia wychowania i nauczania (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Bogumiła Krawiec
15Psychologia wychowania i nauczania (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 mgr Bogumiła Krawiec
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
Wykład
1Samoregulacja w aktywności człowieka (wykład)E/2 30 dr Tomasz Jankowski
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
Konwersatorium
1Diagnostyka parcjalnych deficytów rozwojowych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Elżbieta Januszewska
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
Konwersatorium
1Emisja głosu (CE) (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Agnieszka Karczewska
2Emisja głosu (CE) (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Agnieszka Karczewska
3Metodyka (CE) (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Marta Buk-Cegiełka
4Metodyka (CE) (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia
Wykład
1Promocja zdrowia (wykład)E/2 30 mgr Natalia Kajka
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia
Konwersatorium
1Budowanie programów profilaktycznych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Patrycja Wośko
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 4: Psychologia społeczna i kulturowa
Wykład
1Psychologia twórczości (wykład)E/2 30 dr Barbara Cichy-Jasiocha
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 4: Psychologia społeczna i kulturowa
Konwersatorium
1Społeczne aspekty biegu życia ludzkiego (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Bogumiła Krawiec
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Warsztat metodologiczny
1Metodologia badań w psychologii emocji i motywacji (warsztaty)Z/3 30 dr Paweł Kot
2Metodologia badań w psychologii klinicznej (warsztaty)Z/3 30 dr Dorota Kuncewicz
3Metodologia badań w psychologii procesów poznawczych (warsztaty)Z/3 30 dr Paweł Stróżak
4Metodologia badań w psychologii rehabilitacji (warsztaty)Z/3 30 dr Katarzyna Mariańczyk
5Metodologia badań w psychologii różnic indywidualnych (warsztaty)Z/3 30 dr Martyna Płudowska
6Metodologia badań w psychologii wychowawczej i rodziny (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
7Metodologia badań w psychoprofilaktyce patologii społecznej (warsztaty)Z/3 30 dr Joanna Chwaszcz
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Wykłady
1Przejawy patologii społecznej w miejscu pracy (wykład)E/2 30 dr Stanisław Mamcarz
2Psychologia twórczości i innowacyjności w biznesie (wykład)E/2 30 dr Martyna Płudowska
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Ćwiczenia
1Przejawy patologii społecznej w miejscu pracy (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Stanisław Mamcarz
2Przejawy patologii społecznej w miejscu pracy (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 dr Stanisław Mamcarz
3Przejawy patologii społecznej w miejscu pracy (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 dr Stanisław Mamcarz
4Przejawy patologii społecznej w miejscu pracy (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 dr Stanisław Mamcarz
5Psychologia twórczości i innowacyjności w biznesie (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Monika Berej
6Psychologia twórczości i innowacyjności w biznesie (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 mgr Monika Berej
7Psychologia twórczości i innowacyjności w biznesie (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 mgr Ewelina Sitko
8Psychologia twórczości i innowacyjności w biznesie (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 mgr Ewelina Sitko
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 1: Marketing i reklama
Wykład
1Psychologia marketingu (wykład)E/2 30 dr Paweł Fortuna
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 1: Marketing i reklama
Konwersatorium
1Ilościowe metody badań marketingowych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Monika Sak-Skowron
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
Konwersatorium
1Psychologia procesu szkoleniowego (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Jacek Sobek
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
Trening
1Trening interpersonalny (trening - Grupa: 1) Z/2 30 dr Krzysztof Ciepliński
2Trening interpersonalny (trening - Grupa: 2) Z/2 30 dr Krzysztof Ciepliński
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 3: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
Wykład
1Psychologia perspektywy czasowej i zarządzania przez cele w organizacjach (wykład)E/2 30 dr Paweł Kot
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 3: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
Konwersatorium
1Metody wzmacniania zasobów zdrowotnych w środowisku pracy (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Ewelina Frańczyk
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Mediacje w biznesie
Wykład
1Zarządzanie poprzez wartości w biznesie (wykład)E/2 30 prof. dr hab. Marek Pawlak
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Mediacje w biznesie
Konwersatorium
1Geneza i rozwój celów, planów i decyzji w biznesie (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Bogumiła Krawiec
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Warsztat metodologiczny
1Metodologia badań w aktywności zawodowej człowieka w biegu życia (warsztaty)Z/3 30 mgr Bogumiła Krawiec
2Metodologia badań w psychologii organizacji i zarządzania (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
3Metodologia badań w psychologii osobowości (warsztaty)Z/3 30 dr Katarzyna Czubak
4Metodologia badań w psychologii procesów społecznych (warsztaty)Z/3 30 dr Michał Wiechetek
5Metodologia badań w psychologii zdrowia w środowisku pracy (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Agnieszka Kulik
6Metodologia badań w społecznej psychologii osobowości (warsztaty)Z/3 30 dr Emilia Mielniczuk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze