Wydział Nauk Społecznych
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok III - Semestr 5   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Blok wykładów ogólnych
1Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Stanisława Steuden
2Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (wykład)E/2 15 dr Małgorzata Łysiak
3Metody statystyczne (wykład)E/3 30 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
4Psychologia wpływu społecznego (wykład)E/1 15 dr Michał Wiechetek
Ćwiczenia obowiązkowe (blok podstawowy)
1Metody statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Emilia Zabielska-Mendyk
2Metody statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Emilia Zabielska-Mendyk
3Metody statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Emilia Zabielska-Mendyk
4Metody statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Emilia Zabielska-Mendyk
5Metody statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Emilia Zabielska-Mendyk
6Metody statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Marcin Wojtasiński
7Metody statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 dr Przemysław Tużnik
8Metody statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 dr Przemysław Tużnik
9Metody statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 dr Przemysław Tużnik
10Metody statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/2 30 dr Przemysław Tużnik
11Metody statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/2 30 dr Przemysław Tużnik
12Metody statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/2 30 dr Przemysław Tużnik
13Psychologia wpływu społecznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Michał Wiechetek
14Psychologia wpływu społecznego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr Michał Wiechetek
15Psychologia wpływu społecznego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr Michał Wiechetek
16Psychologia wpływu społecznego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 dr Michał Wiechetek
17Psychologia wpływu społecznego (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 mgr Marek Marzel
18Psychologia wpływu społecznego (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/1 15 mgr Daria Ziarkiewicz-Powolny
19Psychologia wpływu społecznego (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/1 15 dr Michał Wiechetek
20Psychologia wpływu społecznego (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/1 15 mgr Wojciech Styk
21Psychologia wpływu społecznego (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/1 15 mgr Daria Ziarkiewicz-Powolny
22Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Małgorzata Łysiak
23Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Dorota Mącik
24Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Małgorzata Łysiak
25Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr hab. Dorota Mącik
26Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Elżbieta Januszewska
27Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Elżbieta Januszewska
28Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 mgr Magdalena Pietnoczko
29Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 dr Elżbieta Januszewska
30Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 dr hab. Dorota Mącik
31Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Ewa Sokołowska
32Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr Ewa Sokołowska
33Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr Ewa Sokołowska
34Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 dr Elżbieta Januszewska
35Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 dr Elżbieta Januszewska
36Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/1 15 dr Elżbieta Januszewska
37Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/1 15 dr Elżbieta Januszewska
38Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/1 15 dr Elżbieta Januszewska
39Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/1 15 dr Elżbieta Januszewska
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Wykłady
1Psychologia wychowania i nauczania (wykład)E/1 30 dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
2Wprowadzenie do psychologii przemysłowej (wykład)E/1 15 dr Tomasz Korulczyk
3Patologie społeczne (wykład)E/1 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Ćwiczenia
1Wprowadzenie do psychologii przemysłowej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Kamil Chibowski
2Wprowadzenie do psychologii przemysłowej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Kamil Chibowski
3Wprowadzenie do psychologii przemysłowej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 mgr Kamil Chibowski
4Wprowadzenie do psychologii przemysłowej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 dr Grzegorz Kida
5Wprowadzenie do psychologii przemysłowej (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 mgr Kamil Chibowski
6Patologie społeczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
7Patologie społeczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
8Patologie społeczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
9Patologie społeczne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
10Patologie społeczne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
11Psychologia wychowania i nauczania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Dominika Zarosińska
12Psychologia wychowania i nauczania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Dominika Zarosińska
13Psychologia wychowania i nauczania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Dominika Zarosińska
14Psychologia wychowania i nauczania (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Dominika Zarosińska
15Psychologia wychowania i nauczania (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 mgr Karolina Dworska
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
Wykład
1Samoregulacja w aktywności człowieka (wykład)E/2 30 dr Tomasz Jankowski
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
Konwersatorium
1Diagnostyka parcjalnych deficytów rozwojowych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Elżbieta Januszewska
2Diagnostyka parcjalnych deficytów rozwojowych (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Elżbieta Januszewska
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
Konwersatorium
1Emisja głosu (CE) (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
2Emisja głosu (CE) (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
3Metodyka (CE) (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
4Metodyka (CE) (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia
Wykład
1Promocja zdrowia (wykład)E/2 30 Zawieszone
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia
Konwersatorium
1Budowanie programów profilaktycznych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Patrycja Wośko
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 4: Psychologia społeczna i kulturowa
Wykład
1Psychologia twórczości (wykład)E/2 30 dr Barbara Cichy-Jasiocha
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 4: Psychologia społeczna i kulturowa
Konwersatorium
1Społeczne aspekty biegu życia ludzkiego (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Bogumiła Krawiec
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 5: Psychologia Jakości życia
Wykład
1Koncepcje optymalnego funkcjonowania (wykład)E/2 30 dr Katarzyna Czubak
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 5: Psychologia Jakości życia
Konwersatorium
1Psychologia pozytywna (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Emilia Mielniczuk
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Warsztat metodologiczny
1Metodologia badań w psychologii klinicznej (warsztaty)Z/3 30 dr Dorota Kuncewicz
2Metodologia badań w psychologii osobowości (warsztaty)Z/3 30 dr Katarzyna Czubak
3Metodologia badań w psychologii pracy i organizacji (warsztaty)Z/3 30 dr Tomasz Korulczyk
4Metodologia badań w psychologii społecznej (warsztaty)Z/3 30 dr Rafał Bartczuk
5Metodologia badań w psychologii wychowawczej i rodziny (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
6Metodologia badań w psychologii zdrowia i psychoterapii (warsztaty)Z/3 30 mgr Natalia Kajka
7Metodologia badań w rozwoju człowieka w cyklu życia (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
8Metodologia badań w społecznej psychologii osobowości (warsztaty)Z/3 30 dr Emilia Mielniczuk
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Wykłady
1Przejawy patologii społecznej w miejscu pracy (wykład)E/2 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
2Psychologia twórczości i innowacyjności w biznesie (wykład)E/2 30 dr Martyna Płudowska
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Ćwiczenia
1Przejawy patologii społecznej w miejscu pracy (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Patrycja Wośko
2Przejawy patologii społecznej w miejscu pracy (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 mgr Agnieszka Lawenda
3Przejawy patologii społecznej w miejscu pracy (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 mgr Agnieszka Lawenda
4Przejawy patologii społecznej w miejscu pracy (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 mgr Agnieszka Lawenda
5Psychologia twórczości i innowacyjności w biznesie (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Izabela Woszczyńska
6Psychologia twórczości i innowacyjności w biznesie (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 mgr Monika Berej
7Psychologia twórczości i innowacyjności w biznesie (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 mgr Monika Berej
8Psychologia twórczości i innowacyjności w biznesie (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 mgr Monika Berej
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 1: Marketing i reklama
Wykład
1Psychologia marketingu (wykład)E/2 30 dr Paweł Fortuna
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 1: Marketing i reklama
Konwersatorium
1Ilościowe metody badań marketingowych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Wiktor Razmus
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
Konwersatorium
1Psychologia procesu szkoleniowego (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Jacek Sobek
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
Trening
1Trening interpersonalny (trening - Grupa: 1) Z/2 30 dr Krzysztof Ciepliński
2Trening interpersonalny (trening - Grupa: 2) Z/2 30 dr Krzysztof Ciepliński
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 3: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
Wykład
1Psychologia perspektywy czasowej i zarządzania przez cele w organizacjach (wykład)E/2 30 dr Paweł Kot
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 3: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
Konwersatorium
1Metody wzmacniania zasobów zdrowotnych w środowisku pracy (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Agata Poręba-Chabros
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Mediacje w biznesie
Wykład
1Zarządzanie poprzez wartości w biznesie (wykład)E/2 30 prof. dr hab. Marek Pawlak
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Mediacje w biznesie
Konwersatorium
1Geneza i rozwój celów, planów i decyzji w biznesie (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Bogumiła Krawiec
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Warsztat metodologiczny
1Metodologia badań funkcjonowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Wojciech Otrębski
2Metodologia badań w kierowaniu motywacją pracownika w biznesie (warsztaty)Z/3 30 dr Paweł Kot
3Metodologia badań w psychologii percepcji i wyobraźni (warsztaty)Z/3 30 dr Magdalena Szubielska
4Metodologia badań w psychologii ról rodzinnych i zawodowych (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
5Metodologia badań w psychologii różnic indywidualnych w biznesie (warsztaty)Z/3 30 dr Martyna Płudowska
6Metodologia badań w psychoprofilaktyce patologii społecznej w biznesie (warsztaty)Z/3 30 dr Joanna Chwaszcz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze