Wydział Nauk Społecznych
Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Etyka (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
2Socjologia wiedzy (wykład)Z/3 30 dr Tomasz Peciakowski
3Socjologia wiedzy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Magdalena Lipnicka
4Demografia społeczna (wykład)E/2 30 dr hab. Jadwiga Plewko
5Etyczne problemy zawodu socjologa (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr Tomasz Adamczyk
6Przygotowanie i realizacja projektu badawczego (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Monika Adamczyk
7Statystyka (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Krzysztof Jurek
8Praktyka wakacyjna (praktyki)Zbo/3 90 dr Krzysztof Jurek
Seminarium dyplomowe
1Polityka społeczna i służby publiczne (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
2Socjologia gospodarki (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Sławomir Partycki
3Socjologia Internetu (seminarium)Zbo/1 30 dr Alina Betlej
4Socjologia rodziny (seminarium)Zbo/1 30 dr Małgorzata Szyszka
Specjalność: Socjologia gospodarki i Internetu
Przedmioty specjalizacyjne
1Metody i narzędzia analizy Internetu (wykład)E/3 15 dr Alina Betlej
2Metody i narzędzia analizy Internetu (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr Tomasz Adamczyk
3Analiza i ocena nowych technologii (wykład)E/2 15 Ks. dr Tomasz Adamczyk
4Rozwój gospodarczy w kontekście globalizacji (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Maciej Hułas
5Wykluczenie cyfrowe (konwersatorium)Z/1 15 mgr Katarzyna Kwiatosz
6Zagrożenia i ochrona użytkowników Internetu (konwersatorium)Z/1 15 mgr Michał Wójcik
7Metody badań online (warsztaty)Z/3 30 Ks. dr Tomasz Adamczyk
Specjalność: Służby publiczne i polityka rodzinna
Przedmioty specjalizacyjne
1Polityka społeczna (wykład)E/3 30 dr Agnieszka Zaborowska
2Aktywna polityka rynku pracy (wykład)E/3 15 Ks. dr Marek Wódka
3Aktywna polityka rynku pracy (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr Marek Wódka
4Instytucje i organizacje pomocy społecznej (wykład)E/1 30 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
5Polityka społeczna (ćwiczenia)Z/2 15 dr Agnieszka Zaborowska
6Administracja publiczna i prawa człowieka (konwersatorium)Z/1 30 dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL
7Zamówienia publiczne (konwersatorium)Z/2 15 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze