Wydział Nauk Społecznych
Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Anna Palusińska
2Statystyka opisowa (wykład)E/5 30 dr Joanna Niewiadoma
3Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Brak obsady
4Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Brak obsady
5Zarządzanie zasobami ludzkimi (wykład)E/5 30 dr inż. Monika Wawer
6Zarządzanie zasobami ludzkimi (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr inż. Monika Wawer
7Zarządzanie zasobami ludzkimi (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr inż. Monika Wawer
8Podstawy rachunkowości (wykład)Z/4 30 dr Mariusz Sokołek
9Podstawy rachunkowości (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Anna Mizak
10Podstawy rachunkowości (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Anna Mizak
11Prawo (wykład)E/4 30 dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL
12Prawo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL
13Prawo (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL
14Proseminarium - nauki o zarządzaniu (proseminarium - Grupa: 1) Z/2 15 dr Grzegorz Wesołowski
15Proseminarium - nauki o zarządzaniu (proseminarium - Grupa: 2) Z/2 15 dr Kalina Grzesiuk
16Proseminarium - nauki o zarządzaniu (proseminarium - Grupa: 3) Z/2 15 dr inż. Monika Wawer
Przedmioty do wyboru
1Bankowość (konwersatorium)Z/3 15 prof. dr hab. Marian Żukowski
2E - marketing (konwersatorium)Z/3 30 dr Grzegorz Wesołowski
3Marketing sektora non - profit (wykład)Z/3 30 dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL
4Retoryka i komunikacja w zarządzaniu (wykład)Z/3 30 prof. dr hab. Witold Kołbuk
5Selected Research Topics of Management Studies Abroad (wykład)Z/3 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze