Wydział Nauk Humanistycznych
Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady i ćwiczenia obowiązkowe
1Historia muzyki z literaturą muzyczną - barok (wykład)E/4 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
2Analiza muzyczna (ćwiczenia)Z/2 30 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
3Semiologia gregoriańska (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Beata Bodzioch
4Paleografia łacińska (ćwiczenia)Z/3 30 Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
5Paleografia: muzyka menzuralna i tabulatury (ćwiczenia)Z/3 30 dr Andrzej Gładysz
6Historia notacji muzycznej (wykład)E/3 30 dr Andrzej Gładysz
7Historia muzyki z literaturą muzyczną - barok (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 59) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 61) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski (60 godz.) - Kurs zaliczony na podstawie certyfikatu IELTS Academic Band Score 5.5 - 6.5 (CEF B2) (lektorat)Z/1 0 Brak obsady
4Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
5Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
6Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
7Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
8Język włoski - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska
Specjalność: Krytyka i publicystyka muzyczna
1Tradycje ludowe we współczesnej kulturze muzycznej (wykład)Zbo/3 30 dr hab. Tomasz Rokosz
2Historia harmonii i kontrapunktu (wykład)Zbo/3 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
3Krytyka muzyczna (warsztaty)Z/1 15 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
4Techniki cyfrowej obróbki dźwięku (warsztaty)Z/4 30 dr Mieczysław Śmierciak
Specjalność: Muzyka kościelna
1Historia organów europejskich (wykład)Zbo/3 30 dr Andrzej Gładysz
2Ludowe śpiewy religijne (wykład)Zbo/3 30 dr Kinga Strycharz-Bogacz
3Organy (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Elżbieta Charlińska
4Organy (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Jadwiga Kowalska
5Praktyka muzyczno-liturgiczna (warsztaty - Grupa: 1) Z/4 30 dr hab. Grzegorz Pecka
6Praktyka muzyczno-liturgiczna (warsztaty - Grupa: 2) Z/4 30 dr hab. Grzegorz Pecka

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze