Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Ogólna metodologia nauk (wykład)E/3 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
2Ogólna metodologia nauk (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
3Teoria poznania - Epistemologia (wykład)Zbo/3 30 dr Błażej Gębura
4Teoria poznania - Epistemologia (ćwiczenia)Z/0 15 dr Błażej Gębura
5Etyka szczegółowa (wykład)Zbo/3 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
6Etyka szczegółowa (ćwiczenia)Z/0 15 dr Wojciech Lewandowski
7Historia filozofii nowożytnej (wykład)E/6 45 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
8Historia filozofii nowożytnej i kolokwium tekstów filozoficznych (ćwiczenia)Z/0 30 dr Marcin Iwanicki
9Teoria mnogości (wykład)Zbo/2 15 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
10Filozofia przyrody ożywionej (wykład)E/4 15 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
11Filozofia przyrody ożywionej (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
12Język łaciński dla filozofów (translatorium)Z/2 30 dr hab. Andrzej Stefańczyk
Przedmioty specjalizacyjne (należy wybrać 1 ścieżkę)
Ścieżka A: Świat i człowiek
1Bioetyka (konwersatorium)Z/3 30 dr Wojciech Lewandowski
2Główne problemy filozofii Arystotelesa i Tomasza z Akwinu (konwersatorium)Z/3 30 dr Paulina Sulenta
Przedmioty specjalizacyjne (należy wybrać 1 ścieżkę)
Ścieżka B: Poznanie i dzieje
1Filozofia przyrodoznawstwa (konwersatorium)Z/3 30 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
2Metodologia historii filozofii (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 65) Z/1 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 68) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 69) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
4Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
5Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
6Język włoski - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze