Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia) 7
Rok I - Semestr 2   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Biologia roślin (wykład)E/3 30 dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
2Dendrologia (wykład)Zbo/4 30 dr Joanna Renda
3Fizjografia (wykład)E/3 30 dr hab. Lidiya Dubis, prof. KUL
4Historia sztuki ogrodowej (wykład)E/4 30 dr inż. Piotr Kulesza
5Historia sztuki ogrodowej (ćwiczenia)Z/0 26 dr inż. Piotr Kulesza
6Historia sztuki ogrodowej (zajęcia terenowe)Zbo/0 4 dr inż. Piotr Kulesza
7Projektowanie obiektów architektury krajobrazu - ogrody przydomowe (wykład)E/6 30 dr inż. Piotr Szkołut
8Biologia roślin (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
9Biologia roślin (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
10Biologia roślin (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
11Dendrologia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 26 dr Joanna Renda
12Dendrologia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 26 dr Joanna Renda
13Fizjografia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 26 dr hab. Lidiya Dubis, prof. KUL
14Fizjografia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 26 dr hab. Lidiya Dubis, prof. KUL
15Fizjografia (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/0 4 dr hab. Lidiya Dubis, prof. KUL
16Fizjografia (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 4 dr hab. Lidiya Dubis, prof. KUL
17Geometria wykreślna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 S. dr hab. inż. arch. Anna Tejszerska
18Geometria wykreślna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 S. dr hab. inż. arch. Anna Tejszerska
19Grafika inżynierska - CAD 3D (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr inż. Adam Stępień
20Grafika inżynierska - CAD 3D (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr inż. Adam Stępień
21Grafika inżynierska - CAD 3D (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 mgr inż. Adam Stępień
22Projektowanie obiektów architektury krajobrazu - ogrody przydomowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 26 dr inż. Piotr Szkołut
23Projektowanie obiektów architektury krajobrazu - ogrody przydomowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 26 dr inż. Piotr Szkołut
24Projektowanie obiektów architektury krajobrazu - ogrody przydomowe (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/0 4 dr inż. Piotr Szkołut
25Projektowanie obiektów architektury krajobrazu - ogrody przydomowe (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 4 dr inż. Piotr Szkołut
26Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 20 dr inż. Agnieszka Kułak
27Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 20 dr inż. Agnieszka Kułak
28Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 20 dr inż. Agnieszka Kułak
29Rysunek odręczny (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/0 10 dr inż. Agnieszka Kułak
30Rysunek odręczny (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 10 dr inż. Agnieszka Kułak
31Rysunek odręczny (zajęcia terenowe - Grupa: 3) Zbo/0 10 dr inż. Agnieszka Kułak
32Dendrologia (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/0 4 dr Joanna Renda
33Dendrologia (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 4 dr Joanna Renda
34Geometria wykreślna (konwersatorium)Zbo/3 15 S. dr hab. inż. arch. Anna Tejszerska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze