Wydział Nauk Społecznych
Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Matematyka (wykład)E/6 30 dr Joanna Niewiadoma
2Matematyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Joanna Niewiadoma
3Matematyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Joanna Niewiadoma
4Matematyka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Joanna Niewiadoma
5Nauki o organizacji (wykład)E/6 30 dr Agnieszka Marek
6Nauki o organizacji (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Monika Sak-Skowron
7Nauki o organizacji (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Monika Sak-Skowron
8Nauki o organizacji (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Grzegorz Czapski
9Finanse (wykład)E/6 30 dr Andrzej Żuk
10Finanse (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Andrzej Żuk
11Finanse (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Andrzej Żuk
12Finanse (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Andrzej Żuk
13Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Sylwia Kostrzewa
14Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Sylwia Kostrzewa
15Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Sylwia Kostrzewa
16Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Sylwia Kostrzewa
Przedmioty do wyboru
1Etykieta w biznesie (wykład)Z/3 30 dr Monika Sak-Skowron
2Podstawy zarządzania produkcją (wykład)Z/3 30 dr inż. Monika Wawer
3Psychologia społeczna (wykład)Z/3 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
4Techniki sprzedaży (konwersatorium)Z/3 30 dr inż. Monika Wawer
5Zarządzanie innowacjami (wykład)Z/3 30 prof. dr hab. Paweł Kawalec
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
2Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Witalij Smygur
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 135) Z/2 30 mgr Agnieszka Turska
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 134) Z/2 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 137) Z/2 30 mgr Michał Narecki
4Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 139) Z/2 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
5Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
6Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
7Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
8Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
9Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Barbara Okulska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze