Wydział Nauk Społecznych
Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Matematyka (wykład)E/6 30 dr Joanna Niewiadoma
2Nauki o organizacji (wykład)E/6 30 dr Agnieszka Marek
3Finanse (wykład)E/6 30 dr Andrzej Żuk
4Matematyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Joanna Niewiadoma
5Matematyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Joanna Niewiadoma
6Matematyka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Joanna Niewiadoma
7Nauki o organizacji (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Monika Sak-Skowron
8Nauki o organizacji (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Monika Sak-Skowron
9Nauki o organizacji (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Monika Sak-Skowron
10Finanse (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Andrzej Żuk
11Finanse (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Andrzej Żuk
12Finanse (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Andrzej Żuk
13Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Jarosław Kuśpit
14Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Jarosław Kuśpit
15Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr Jarosław Kuśpit
16Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 4) Z/2 30 dr Jarosław Kuśpit
Przedmioty do wyboru
1Etykieta w biznesie (wykład)Z/3 30 dr Monika Sak-Skowron
2Podstawy zarządzania produkcją (wykład)Z/3 30 dr inż. Monika Wawer
3Psychologia społeczna (wykład)Z/3 30 dr hab. Jacek Śliwak
4Techniki sprzedaży (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr inż. Monika Wawer
5Techniki sprzedaży (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr inż. Monika Wawer
6Zarządzanie innowacjami (wykład)Z/3 30 prof. dr hab. Paweł Kawalec
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 71) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
3Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
4Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 37) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 38) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
4Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 42) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
5Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
6Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
7Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
8Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
9Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
10Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
11Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
12Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
13Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Barbara Okulska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze