Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przemioty obligatoryjne
1Dydaktyka ogólna (wykład)E/6 15 prof. dr hab. Krystyna Chałas
2Pedagogika kultury (wykład)Z/2 15 dr Barbara Borowska
3Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (wykład)Z/4 15 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
4Pedagogika specjalna (wykład)E/4 15 dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
5Pedagogika rodziny (wykład)E/2 15 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
6Psychologia rozwoju i wychowania (wykład)E/4 15 dr hab. Alina Rynio
7Projektowanie rozwoju zawodowego (wykład)Z/2 15 dr hab. Beata Jakimiuk
8Socjologia wychowania (wykład)E/3 15 dr Monika Adamczyk
9Dydaktyka ogólna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 prof. dr hab. Krystyna Chałas
10Dydaktyka ogólna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL
11Dydaktyka ogólna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Anna Badora
12Dydaktyka ogólna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Zawieszone
13Dydaktyka ogólna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 Zawieszone
14Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
15Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
16Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
17Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Zawieszone
18Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 Zawieszone
19Pedagogika specjalna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Aleksandra Borowicz
20Pedagogika specjalna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Aleksandra Borowicz
21Pedagogika specjalna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Brak obsady
22Pedagogika specjalna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Zawieszone
23Pedagogika specjalna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 Zawieszone
24Psychologia rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Klaudia Martynowska
25Psychologia rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Klaudia Martynowska
26Psychologia rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Klaudia Martynowska
27Psychologia rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Zawieszone
28Psychologia rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 Zawieszone
29Metodyka pracy umysłowej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
30Metodyka pracy umysłowej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
31Metodyka pracy umysłowej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
32Metodyka pracy umysłowej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 Zawieszone
33Metodyka pracy umysłowej (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 Zawieszone
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 12) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 15) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 14) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
5Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
6Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
7Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 dr Katarzyna Jakubów
8Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
9Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
10Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
11Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
12Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 85) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 86) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 87) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 32) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 56) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 63) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 69) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
9Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
10Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 21) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
11Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 42) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
12Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
13Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
14Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
15Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 39) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
16Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 19) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
17Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
18Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 28) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
19Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 79) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
20Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
21Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 43) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
22Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 55) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
23Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
24Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
25Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Witalij Smygur

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze