Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przemioty obligatoryjne
1Dydaktyka ogólna (wykład)E/5 15 prof. dr hab. Krystyna Chałas
2Dydaktyka ogólna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Anna Badora
3Dydaktyka ogólna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Ks. dr hab. Adam Maj
4Dydaktyka ogólna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Brak obsady
5Pedagogika kultury (wykład)E/2 15 dr Barbara Borowska
6Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (wykład)E/4 15 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
7Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
8Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
9Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
10Pedagogika specjalna (wykład)E/1 15 dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
11Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 dr Aleksandra Borowicz
12Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 dr Aleksandra Borowicz
13Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 dr Aleksandra Borowicz
14Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej (warsztaty - Grupa: 4) Z/3 30 dr Aleksandra Borowicz
15Pedagogika rodziny (wykład)E/2 15 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
16Projektowanie rozwoju zawodowego (wykład)E/2 15 dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
17Metodyka pracy umysłowej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz
18Metodyka pracy umysłowej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Małgorzata Łobacz
19Metodyka pracy umysłowej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Małgorzata Łobacz
20Socjologia wychowania (wykład)E/3 15 dr hab. Monika Adamczyk
21Psychologia rozwoju i wychowawcza (wykład)E/4 15 dr hab. Alina Rynio
22Psychologia rozwoju i wychowawcza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Klaudia Martynowska
23Psychologia rozwoju i wychowawcza (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Klaudia Martynowska
24Psychologia rozwoju i wychowawcza (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Klaudia Martynowska
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 111) Z/2 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
2Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 113) Z/2 30 mgr Jacek Kowalik
3Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 115) Z/2 30 mgr Jacek Kowalik
4Język angielski - Lektorat dla niesłyszących (lektorat)Z/2 30 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
5Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
6Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
7Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
8Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 107) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
9Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
10Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
11Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
12Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
13Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
14Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze