Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Dydaktyka ogólna (wykład)E/5 15 prof. dr hab. Krystyna Chałas
2Dydaktyka ogólna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Anna Badora
3Dydaktyka ogólna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Ks. dr hab. Adam Maj
4Dydaktyka ogólna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Ks. dr hab. Adam Maj
5Pedagogika kultury (wykład)Z/2 15 Brak obsady
6Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (wykład)Z/4 15 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
7Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
8Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
9Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
10Pedagogika specjalna (wykład)E/1 15 dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
11Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 dr Aleksandra Borowicz
12Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 dr Aleksandra Borowicz
13Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 dr Aleksandra Borowicz
14Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej (warsztaty - Grupa: 4) Z/3 30 dr Aleksandra Borowicz
15Pedagogika rodziny (wykład)E/2 15 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
16Psychologia rozwoju i wychowawcza (wykład)E/4 15 dr hab. Alina Rynio
17Psychologia rozwoju i wychowawcza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Klaudia Martynowska
18Psychologia rozwoju i wychowawcza (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Klaudia Martynowska
19Psychologia rozwoju i wychowawcza (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Klaudia Martynowska
20Projektowanie rozwoju zawodowego (wykład)Z/2 15 dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
21Metodyka pracy umysłowej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
22Metodyka pracy umysłowej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Małgorzata Łobacz
23Metodyka pracy umysłowej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Małgorzata Łobacz
24Socjologia wychowania (wykład)E/3 15 dr hab. Monika Adamczyk
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 217) Z/0 30 mgr Magdalena Matys
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 218) Z/0 30 mgr Magdalena Matys
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 222) Z/0 30 mgr Ewa Stępniak
4Język hiszpański - CEF A1 (lektorat - Grupa: 203) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
5Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 206) Z/0 30 dr Katarzyna Jakubów
6Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 207) Z/0 30 mgr Magdalena Szulga
7Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 201) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
8Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 202) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
9Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 204) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
10Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 204) Z/0 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 84) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
9Wychowanie fizyczne - fitball (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
10Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
11Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
12Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
13Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
14Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
15Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
16Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
17Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
18Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
19Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
20Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
21Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
22Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
23Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
24Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
25Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
26Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
27Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
28Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Marcin Frelich
29Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Marcin Frelich

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze