Wydział Nauk Społecznych
Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Mikroekonomia (wykład)E/5 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
2Historia gospodarcza (wykład)E/2 30 dr Andrzej Żuk
3Ekonomika przedsiębiorstwa (wykład)E/3 30 dr Maria Paździor
4Algebra liniowa (wykład)E/4 15 dr hab. Lech Gruszecki, prof. KUL
5Etyka (wykład)E/2 30 Ks. dr Marcin Ferdynus
6Podstawy finansów (wykład)E/3 30 dr Maria Paździor
7Metodologia nauk ekonomicznych (wykład)E/2 15 prof. dr hab. Paweł Kawalec
8Mikroekonomia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Anna Krawczyk-Sawicka
9Mikroekonomia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Anna Krawczyk-Sawicka
10Mikroekonomia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Anna Krawczyk-Sawicka
11Mikroekonomia (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Anna Krawczyk-Sawicka
12Współczesne trendy rozwojowe w gospodarce (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 15 mgr Marlena Gołębiowska
13Współczesne trendy rozwojowe w gospodarce (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 15 mgr Marlena Gołębiowska
14Współczesne trendy rozwojowe w gospodarce (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 15 mgr Marlena Gołębiowska
15Współczesne trendy rozwojowe w gospodarce (warsztaty - Grupa: 4) Z/2 15 mgr Marlena Gołębiowska
16Współczesne trendy rozwojowe w gospodarce (warsztaty - Grupa: 5) Z/2 15 mgr Marlena Gołębiowska
17Współczesne trendy rozwojowe w gospodarce (warsztaty - Grupa: 6) Z/2 15 mgr Marlena Gołębiowska
18Współczesne trendy rozwojowe w gospodarce (warsztaty - Grupa: 7) Z/2 15 mgr Marlena Gołębiowska
19Algebra liniowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Lech Gruszecki, prof. KUL
20Algebra liniowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Lech Gruszecki, prof. KUL
21Algebra liniowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Lech Gruszecki, prof. KUL
22Algebra liniowa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr hab. Lech Gruszecki, prof. KUL
23Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Zdzisław Błasiak
24Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Zdzisław Błasiak
25Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Zdzisław Błasiak
26Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Zdzisław Błasiak
27Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 5) Z/2 30 mgr Zdzisław Błasiak
28Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Zdzisław Błasiak
29Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 7) Z/2 30 mgr Zdzisław Błasiak
30Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 8) Z/2 30 dr Jacek Bednarz
31Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 9) Z/2 30 dr Jacek Bednarz
Przedmioty do wyboru
1Biznesowe wykorzystanie Internetu (konwersatorium)Z/3 30 dr Dorota Tokarska
2Kultura organizacji (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Dariusz Staszczak, prof. KUL
3Polityka innowacyjności (konwersatorium)Z/3 30 dr Jacek Bednarz
4Principles of Microeconomic Decisions (konwersatorium)Z/3 30 dr Judyta Przyłuska-Schmitt
5Przywództwo w biznesie (konwersatorium)Z/3 30 dr inż. Monika Wawer
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 135) Z/2 30 mgr Agnieszka Turska
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 131) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 132) Z/2 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
4Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 137) Z/2 30 mgr Michał Narecki
5Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 139) Z/2 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 133) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
7Język angielski - Lektorat dla niesłyszących (lektorat)Z/2 30 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
8Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
9Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
10Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 106) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
11Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 107) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
12Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
13Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
14Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
15Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
16Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
17Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
18Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
2Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Konrad Szczygieł
3Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Witalij Smygur

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze