Wydział Nauk Humanistycznych
Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Wstęp do historii sztuki (wykład)E/3 30 dr hab. Krzysztof Gombin
2Historia sztuki starożytnej (wykład)E/4 30 dr Anna Głowa
3Historia sztuki średniowiecznej powszechnej (wykład)Zbo/3 30 dr Małgorzata Żak-Kulesza
4Historia sztuki średniowiecznej w Polsce (wykład)Zbo/3 30 dr Małgorzata Żak-Kulesza
5Ikonografia chrześcijańska (wykład)Zbo/2 15 dr hab. Aneta Kramiszewska
Ćwiczenia obowiązkowe
1Ikonografia chrześcijańska (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Aneta Kramiszewska
2Historia sztuki średniowiecznej w Polsce (ćwiczenia)Z/3 30 dr Małgorzata Żak-Kulesza
3Historia sztuki średniowiecznej powszechnej (ćwiczenia)Z/3 30 dr Małgorzata Żak-Kulesza
4Historia sztuki starożytnej (ćwiczenia)Z/2 30 dr Anna Głowa
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 154) Z/0 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 158) Z/0 30 mgr Michał Narecki
3Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/0 30 mgr Maria Piwińska
4Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/0 30 mgr Maria Piwińska
5Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 101) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
6Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 104) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
7Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/0 30 mgr Agnieszka Białowolska
Objazd naukowy
1Objazd zabytkoznawczy (Małopolska) (zajęcia terenowe)Z/1 30 dr hab. Bożena Kuklińska, prof. KUL
Warszaty obowiązkowe
1Przedsiębiorczość (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Adam Zadroga

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze