Wydział Nauk Humanistycznych
Historia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia średniowieczna powszechna (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Leszek Wojciechowski
2Historia średniowieczna Polski (wykład)E/3 30 dr hab. Jan Ptak
3Polska na tle Europy Środkowo-Wschodniej w XIV wieku (wykład)E/2 30 dr hab. Piotr Plisiecki
Konwersatoria obowiązkowe
1Historia średniowieczna Polski (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL
2Historia średniowieczna powszechna (konwersatorium)Z/3 30 prof. dr hab. Leszek Wojciechowski
3Vademecum badań historycznych (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
Proseminarium
1Europa i jej mieszkańcy w późnym średniowieczu (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Jan Ptak
2Polska i jej mieszkańcy w późnym średniowieczu (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
Warsztaty
1Życie gospodarcze i społeczne w Polsce XIII-XIV w. - analiza tekstów źródłowych (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL
2Przedsiębiorczość (warsztaty)Z/2 30 dr Robert Derewenda
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 136) Z/2 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 154) Z/2 30 mgr Michał Narecki
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 155) Z/2 30 mgr Katarzyna Albiniak
4Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 158) Z/2 30 mgr Michał Narecki
5Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 106) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
7Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
8Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
9Język łaciński w percepcji nauk humanistycznych (lektorat - Grupa: 103) Z/1 30 mgr Edyta Michałek
10Język łaciński w percepcji nauk humanistycznych (egzamin)E/1 0 mgr Edyta Michałek
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Konrad Szczygieł
Specjalizacja: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
1Rozwój form kancelaryjnych w Polsce XIX i XX w. (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
2Historia ustroju i kancelarii spec. archiwalna (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
Specjalizacja: Animacja kultury regionalnej i lokalnej
1Źródła historyczne i nowoczesne technologie w badaniach genealogicznych (spec. animacja kultury) (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Piotr Rachwał
2Objazd naukowy - archiwum (spec. animacja kultury) (wizyta studyjna)Zbo/1 0 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
3Genealogia (spec. animacja kultury) (wykład)Z/1 15 dr Natalia Turkiewicz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze