Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria obowiązkowe
1Historia USA (konwersatorium)E/2 30 dr Tomasz Niedokos
2Wstęp do kultury amerykańskiej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Karolina Drabikowska
2Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Karolina Drabikowska
3Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Karolina Drabikowska
4Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr Karolina Drabikowska
5Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 mgr Izabela Batyra
6Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/3 30 mgr Izabela Batyra
7Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/3 30 mgr Izabela Batyra
8Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Kamil Rusiłowicz
9Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Kamil Rusiłowicz
10Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Kamil Rusiłowicz
11Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr Kamil Rusiłowicz
12Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 dr Kamil Rusiłowicz
13Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/3 30 dr Tomasz Niedokos
14Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/3 30 mgr Adam Mąka
15Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Magdalena Chudak
16Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Magdalena Chudak
17Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Magdalena Chudak
18Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr Magdalena Chudak
19Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 dr Magdalena Chudak
20Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/3 30 dr Anna Sadowska
21Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/3 30 dr Anna Sadowska
22Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Łukasz Borowiec
23Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
24Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
25Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Izabela Batyra
26Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 mgr Izabela Batyra
27Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Łukasz Borowiec
28Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 mgr Krzysztof Antoniak
29Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
30Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
31Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Sławomir Zdziebko
32Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
33Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
34Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/3 30 dr Jerzy Wójcik
35Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/3 30 dr Jerzy Wójcik
36Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Sławomir Wącior, prof. KUL
37Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Sławomir Wącior, prof. KUL
38Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr hab. Sławomir Wącior, prof. KUL
39Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr hab. Sławomir Wącior, prof. KUL
40Wstęp do językoznawstwa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
41Wstęp do językoznawstwa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
42Wstęp do językoznawstwa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/4 30 prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
43Wstęp do językoznawstwa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/4 30 prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
44Wstęp do literaturoznawstwa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Joanna Teske, prof. KUL
45Wstęp do literaturoznawstwa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Joanna Teske, prof. KUL
46Wstęp do literaturoznawstwa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Magdalena Sawa
47Wstęp do literaturoznawstwa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr Magdalena Sawa
Lektoraty
1Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
2Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
3Język hiszpański - CEF A1 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
4Język hiszpański - CEF A1 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
5Język hiszpański - CEF A1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 106) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
7Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 107) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
8Język niemiecki - CEF A1 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
9Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
10Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
11Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
12Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
13Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
14Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
15Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
16Język włoski - CEF A1 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
17Język hiszpański - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
18Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
19Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 33) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 34) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 35) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
4Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 36) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
5Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 73) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
6Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 80) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
7Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Wojciech Paszek
8Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
9Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Konrad Szczygieł
10Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Witalij Smygur
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka angielskiego (egzamin)E/3 0 dr Karolina Drabikowska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze