Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Prawo rzymskie (wykład)E/8 15 dr Izabela Leraczyk
2Prawo rzymskie (ćwiczenia)Z/0 15 dr Izabela Leraczyk
3Historia powszechnego prawa kanonicznego (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
4Historia powszechnego prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. dr Adam Jaszcz
5Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
6Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. dr Adam Jaszcz
7Etyka (kurs dla prawników) (wykład)E/2 30 dr Wojciech Lewandowski
8Wybrane zagadnienia z teologii dogmatycznej (wykład)Z/4 30 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
9Podstawy światopoglądu katolickiego (wykład)Z/3 15 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 22) Z/0 30 mgr Edyta Michałek
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 50) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 51) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 49) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
5Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 52) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 57) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
7Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 58) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
8Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
9Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 3) Z/0 30 dr Katarzyna Jakubów
10Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
11Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
12Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/0 30 dr Elżbieta Kolbus

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze