Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 2   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Prawo rzymskie (wykład)E/3 15 Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
2Prawo rzymskie (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr Karol Adamczewski
3Historia powszechnego prawa kanonicznego (wykład)E/5 30 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
4Historia powszechnego prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
5Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (wykład)E/4 30 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
6Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
7Przepisy ogólne prawa kanonicznego (Księga I) (wykład)E/6 30 Ks. dr Adam Kaczor
8Przepisy ogólne prawa kanonicznego (Księga I) (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. dr Adam Kaczor
9Wybrane zagadnienia z teologii dogmatycznej (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
10Podstawy światopoglądu katolickiego (wykład)E/1 15 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
11Tutoring (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL
12Etyka (kurs dla prawników) PK (wykład)E/1 25 Brak obsady
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs ogólny z elementami języka prawniczego (lektorat - Grupa: 408) Z/0 30 Brak obsady
Specjalizacja Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich
1Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (ćwiczenia)Z/0 15 Brak obsady
2Historia powszechnego prawa kanonicznego (ćwiczenia)Z/0 15 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze