Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Prawo rzymskie (wykład)E/6 15 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
2Prawo rzymskie (ćwiczenia)Z/0 15 dr Izabela Leraczyk
3Historia powszechnego prawa kanonicznego (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
4Historia powszechnego prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
5Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
6Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. dr Adam Jaszcz
7Etyka (kurs dla prawników) (wykład)E/2 30 Ks. dr Marcin Ferdynus
8Wybrane zagadnienia z teologii dogmatycznej (wykład)Z/4 30 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
9Podstawy światopoglądu katolickiego (wykład)Z/3 15 Ks. dr Adam Jaszcz
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 106) Z/0 30 Ks. dr Zbigniew Wójtowicz
2Język angielski - CEF B2+ - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 142) Z/2 30 mgr Marlena Iglik
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 143) Z/2 30 mgr Marlena Iglik
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 151) Z/2 30 mgr Dorota Szymczyk
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 60) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze