Wydział Nauk Humanistycznych
Sinologia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia Chin (wykład)E/4 30 dr Joanna Afek
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka chińskiego - kurs podstawowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/10 90 mgr Nastazja Stoch
2Praktyczna nauka języka chińskiego - kurs podstawowy (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/10 90 mgr Beata Kołodziej
3Praktyczna nauka języka chińskiego - fonetyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Jianhua Yang
4Praktyczna nauka języka chińskiego - fonetyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Jianhua Yang
5Praktyczna nauka języka chińskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Jianhua Yang
6Praktyczna nauka języka chińskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Zhenxu Fan
Wykłady do wyboru
1Antropologia kulturowa (wykład)E/4 30 dr hab. Wojciech Daszkiewicz
2Wstęp do wiedzy o kulturach orientalnych (wykład)E/4 30 dr hab. Robert Ptaszek
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka chińskiego (egzamin)E/6 0 mgr Nastazja Stoch
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 153) Z/0 30 mgr Agata Woźniak
2Język angielski - CEF C1 (lektorat - Grupa: 152) Z/0 30 mgr Jacek Kowalik
3Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/0 30 mgr Maria Piwińska
4Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/0 30 mgr Maria Piwińska
5Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 106) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
7Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
8Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 102) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
9Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/0 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 80) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
4Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
5Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze