Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 2   2022/2023


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Etyka (kurs dla prawników) (wykład)E/1 25 Ks. dr Marcin Ferdynus
2Historia prawa (wykład)E/9 30 dr hab. Marzena Dyjakowska
3Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 15 dr hab. Marzena Dyjakowska
4Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 15 dr hab. Marzena Dyjakowska
5Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 15 dr hab. Marzena Dyjakowska
6Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 15 dr hab. Marzena Dyjakowska
7Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 15 dr hab. Marzena Dyjakowska
8Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/3 15 dr hab. Marzena Dyjakowska
9Prawo rzymskie (wykład)Z/10 45 Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
10Teoria i filozofia prawa (wykład)E/5 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
11Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak
12Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak
13Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
14Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
15Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
16Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
17Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 Brak obsady
18Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 Zawieszone
19Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. dr Karol Adamczewski
20Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Ks. dr Karol Adamczewski
21Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Izabela Leraczyk
22Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Izabela Leraczyk
23Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Izabela Leraczyk
24Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Izabela Leraczyk
25Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Artur Lis
26Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Judyta Dworas-Kulik
27Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Judyta Dworas-Kulik
28Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Judyta Dworas-Kulik
29Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Judyta Dworas-Kulik
30Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Artur Lis
Przedmioty do wyboru
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 343) Z/2 30 mgr Marlena Iglik
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 344) Z/2 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 345) Z/2 30 mgr Marta Cechowicz
4Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 346) Z/2 30 mgr Dorota Szymczyk
5Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 347) Z/2 30 mgr Dorota Szymczyk
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 348) Z/2 30 mgr Marta Cechowicz
7Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 349) Z/2 30 mgr Marta Cechowicz
8Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 303) Z/2 30 mgr Jakub Duralak
9Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 304) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
10Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 307) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
11Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 308) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
12Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 303) Z/2 30 mgr Magdalena Szulga
13Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 304) Z/2 30 mgr Magdalena Szulga
14Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 305) Z/2 30 mgr Magdalena Szulga
15Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 301) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
16Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 305) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Przedmioty do wyboru
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 18) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 25) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 32) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 35) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
9Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 40) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
10Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
11Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 50) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
12Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 56) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
13Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
14Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 66) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
15Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
16Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
17Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 20) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
18Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 41) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
19Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
20Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 65) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
21Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 36) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
22Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Arkadiusz Czarnecki
23Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
24Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Wojciech Paszek
25Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
26Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 23) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
27Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
28Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 69) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
29Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 33) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
30Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
31Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
32Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 55) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
33Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 63) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
34Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
35Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 17) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
36Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
37Wychowanie fizyczne - siłownia (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
38Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
39Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 27) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
40Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 43) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
41Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 38) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
42Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
43Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 68) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
44Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Konrad Szczygieł
45Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
46Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
47Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 34) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
48Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
49Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 57) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
50Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 61) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
51Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 78) Zbo/0 30 mgr Marcin Frelich
52Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 79) Zbo/0 30 mgr Marcin Frelich
53Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
54Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 22) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
55Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 28) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
56Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 44) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
57Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 60) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
58Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 71) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
59Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
60Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
61Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
62Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa (ćwiczenia - Grupa: 67) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
63Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 inż. Grzegorz Gajaszek
64Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 42) Zbo/0 30 mgr Marcin Frelich
65Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
66Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze