Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Etyka (kurs dla prawników) (wykład)E/2 30 dr Wojciech Lewandowski
2Historia prawa (wykład)E/10 30 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
3Prawo rzymskie (wykład)E/11 45 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
4Teoria i filozofia prawa (wykład)E/5 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
2Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
3Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
4Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
5Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
6Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
7Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
8Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 15 Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
9Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 15 Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
10Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/2 15 Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
11Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/2 15 Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
12Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Judyta Dworas-Kulik
13Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Judyta Dworas-Kulik
14Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Judyta Dworas-Kulik
15Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Judyta Dworas-Kulik
16Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Artur Brzezina
17Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Monika Brzezina
18Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Alicja Sadowa
19Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Bartłomiej Składanek
20Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 mgr Artur Brzezina
21Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 mgr Monika Brzezina
22Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 30 dr Emilia Czepczyńska
23Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
24Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
25Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Izabela Leraczyk
26Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Izabela Leraczyk
27Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Izabela Leraczyk
28Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Izabela Leraczyk
29Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Izabela Leraczyk
30Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Bożena Czech-Jezierska
31Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Bożena Czech-Jezierska
32Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
33Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
34Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
35Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 mgr Izabela Moroz
36Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 mgr Justyna Węglińska
37Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 mgr Justyna Węglińska
38Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 mgr Tomasz Tokarski
39Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 mgr Tomasz Tokarski
40Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 15 mgr Justyna Węglińska
41Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 15 mgr Izabela Moroz
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 50) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 51) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 53) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
4Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 54) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
5Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 55) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 49) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
7Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 52) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
8Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 56) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
9Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 57) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
10Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 58) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
11Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Maria Piwińska
12Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
13Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
14Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 3) Z/0 30 dr Katarzyna Jakubów
15Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
16Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
17Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
18Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
19Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
20Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/0 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 85) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 86) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 87) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 24) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
9Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
10Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 40) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
11Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
12Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 58) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
13Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 62) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
14Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 67) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
15Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 71) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
16Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 73) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
17Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 76) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
18Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 80) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
19Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 88) Zbo/0 30 Brak obsady
20Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gołofit
21Wychowanie fizyczne - circle body shape (ćwiczenia - Grupa: 38) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
22Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
23Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
24Wychowanie fizyczne - fitball (ćwiczenia - Grupa: 20) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
25Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 29) Zbo/0 30 Brak obsady
26Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 32) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
27Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 41) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
28Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 56) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
29Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 60) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
30Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 63) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
31Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 69) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
32Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 74) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
33Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
34Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 44) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
35Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 77) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
36Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 84) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
37Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
38Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 75) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
39Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Arkadiusz Czarnecki
40Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
41Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 50) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
42Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 68) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
43Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
44Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Wojciech Paszek
45Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
46Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 21) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
47Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 26) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
48Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 42) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
49Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
50Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
51Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
52Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 79) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
53Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (ćwiczenia - Grupa: 72) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
54Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
55Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
56Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 25) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
57Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 35) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
58Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 36) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
59Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
60Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
61Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
62Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 18) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
63Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 23) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
64Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 39) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
65Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 57) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
66Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 19) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
67Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
68Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 61) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
69Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Piotr Olejarnik
70Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
71Wychowanie fizyczne - pływanie kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
72Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 28) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
73Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
74Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 79) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
75Wychowanie fizyczne - step aerobik (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
76Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Konrad Szczygieł
77Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
78Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
79Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 43) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
80Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
81Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
82Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 55) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
83Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 66) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
84Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
85Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
86Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 dr Joanna Kubińska
87Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
88Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
89Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
90Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 17) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
91Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 22) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
92Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 27) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
93Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 33) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
94Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 45) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
95Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
96Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 65) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
97Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 70) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
98Wychowanie fizyczne - tenis ziemny kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Jarosław Dobosz
99Wychowanie fizyczne - Total Body Condition (ćwiczenia - Grupa: 37) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
100Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Witalij Smygur
101Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gołofit

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze