Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Etyka (kurs dla prawników) (wykład)E/2 30 Ks. dr Marcin Ferdynus
2Historia prawa (wykład)E/9 30 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
3Prawo rzymskie (wykład)E/10 45 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
4Teoria i filozofia prawa (wykład)E/5 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
5Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
6Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
7Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
8Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
9Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
10Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
11Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 15 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
12Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 15 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
13Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 15 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
14Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/2 15 Zawieszone
15Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Artur Brzezina
16Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Alicja Sadowa
17Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Judyta Dworas-Kulik
18Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Judyta Dworas-Kulik
19Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Judyta Dworas-Kulik
20Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Judyta Dworas-Kulik
21Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Judyta Dworas-Kulik
22Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Judyta Dworas-Kulik
23Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Judyta Dworas-Kulik
24Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 Zawieszone
25Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Bożena Czech-Jezierska
26Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Izabela Leraczyk
27Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Izabela Leraczyk
28Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Izabela Leraczyk
29Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Izabela Leraczyk
30Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Izabela Leraczyk
31Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Izabela Leraczyk
32Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Izabela Leraczyk
33Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Izabela Leraczyk
34Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Tomasz Barszcz
35Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Tomasz Barszcz
36Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
37Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
38Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
39Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
40Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
41Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
42Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 15 mgr Justyna Węglińska
Przedmioty do wyboru
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 144) Z/2 30 mgr Dorota Szymczyk
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 145) Z/2 30 mgr Marta Cechowicz
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 146) Z/2 30 mgr Beata Panasiuk
4Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 147) Z/2 30 mgr Beata Panasiuk
5Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 148) Z/2 30 mgr Marta Cechowicz
6Język angielski - CEF B2+ - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 142) Z/2 30 mgr Marlena Iglik
7Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 143) Z/2 30 mgr Marlena Iglik
8Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 149) Z/2 30 mgr Marta Cechowicz
9Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 150) Z/2 30 mgr Beata Panasiuk
10Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 151) Z/2 30 mgr Dorota Szymczyk
11Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat)Z/2 30 Brak obsady
12Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
13Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
14Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
15Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
16Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 107) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
17Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
18Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
19Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
20Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
21Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
22Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
23Język hiszpański - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
Przedmioty do wyboru
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
4Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
5Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
6Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
7Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
8Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
9Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
10Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 72) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
11Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 73) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
12Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 74) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
13Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 75) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
14Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 80) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
15Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gołofit
16Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Arkadiusz Czarnecki
17Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
18Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
19Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Konrad Szczygieł
20Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 dr Joanna Kubińska
21Wychowanie fizyczne - tenis ziemny kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Jarosław Dobosz
22Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Witalij Smygur
23Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gołofit
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 1) Zbo/0 3 mgr Sylwia Fedorowicz-Lisowska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze