Wydział Nauk Humanistycznych
Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Etnomuzykologia (wykład)E/2 30 dr hab. Tomasz Rokosz
2Akustyka muzyczna (wykład)Z/2 15 dr Mieczysław Śmierciak
3Historia muzyki z literaturą muzyczną - ars nova i renesans (wykład)E/4 30 Ks. dr Dariusz Smolarek
4Logika (wykład)E/1 15 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
Ćwiczenia
1Historia muzyki z literaturą muzyczną - ars nova i renesans (ćwiczenia)Z/2 30 Ks. dr Dariusz Smolarek
2Wprowadzenie do analizy muzycznej (ćwiczenia)Z/3 30 Ks. dr Dariusz Smolarek
3Teoria chorału gregoriańskiego (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Beata Bodzioch
4Polski folklor muzyczny (ćwiczenia)Z/1 15 dr Kinga Strycharz-Bogacz
5Paleografia łacińska (ćwiczenia)Z/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
6Wprowadzenie do teorii muzyki (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Iwona Sawulska
7Harmonia (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
8Kształcenie słuchu i solfeż (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Iwona Sawulska
9Chór (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Grzegorz Pecka
10Logika (ćwiczenia)Z/1 15 Brak obsady
Warsztaty
1Fortepian (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
2Fortepian (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
3Fortepian (warsztaty - Grupa: 3) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
4Fortepian (warsztaty - Grupa: 4) Z/1 15 Zawieszone
5Fortepian (warsztaty - Grupa: 5) Z/1 15 Zawieszone
6Fortepian (warsztaty - Grupa: 6) Z/1 15 Zawieszone
7Fortepian (warsztaty - Grupa: 7) Z/1 15 Zawieszone
8Fortepian (warsztaty - Grupa: 8) Z/1 15 Zawieszone
9Fortepian (warsztaty - Grupa: 9) Z/1 15 Zawieszone
10Fortepian (warsztaty - Grupa: 10) Z/1 15 Zawieszone
11Fortepian (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Agnieszka Schulz-Brzyska
12Fortepian (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Iwona Sawulska
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 105) Z/0 15 mgr Edyta Michałek
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 155) Z/0 30 mgr Katarzyna Albiniak
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 156) Z/0 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
4Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 158) Z/0 30 mgr Michał Narecki
5Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/0 30 mgr Maria Piwińska
6Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/0 30 mgr Maria Piwińska
7Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 107) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
8Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 101) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
9Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 104) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
10Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/0 30 mgr Agnieszka Białowolska
11Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/0 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze