Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika specjalna (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Dydaktyka ogólna (wykład)E/3 15 prof. dr hab. Krystyna Chałas
2Dydaktyka ogólna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Marta Buk-Cegiełka
3Dydaktyka ogólna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Marta Buk-Cegiełka
4Emisja głosu (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Renata Kołodziejczyk
5Emisja głosu (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Renata Kołodziejczyk
6Emisja głosu (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr Renata Kołodziejczyk
7Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową i przewlekle chorych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Paulina Korach
8Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową i przewlekle chorych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Paulina Korach
9Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową i przewlekle chorych (wykład)E/4 15 dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
10Pedagogika osób z niepełnosprawnością sensoryczną (wykład)E/2 20 prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak
11Pedagogika osób z niepełnosprawnością sensoryczną (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 20 dr Aleksandra Borowicz
12Pedagogika osób z niepełnosprawnością sensoryczną (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 20 dr Aleksandra Borowicz
13Podstawowe pojęcia pedagogiki (wykład)E/2 15 Ks. dr Marek Jeziorański
14Psychologia rozwoju i wychowania (wykład)E/4 15 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
15Psychologia rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Klaudia Martynowska
16Psychologia rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Klaudia Martynowska
17Psychopatologia rozwoju (wykład)Z/3 30 dr Ewelina Świdrak
18Psychopedagogiczne problemy osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Beata Gulati
19Psychopedagogiczne problemy osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Beata Gulati
20Socjologia wychowania (wykład)E/2 15 dr hab. Monika Adamczyk
21Wspieranie rodziny z osobą z niepełnosprawnością (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 dr Magdalena Parzyszek
22Wspieranie rodziny z osobą z niepełnosprawnością (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 dr Magdalena Parzyszek
23Pierwsza pomoc przedmedyczna (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 8 Zawieszone
24Pierwsza pomoc przedmedyczna (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 8 Zawieszone
25Pierwsza pomoc przedmedyczna (warsztaty - Grupa: 3) Z/1 8 Zawieszone
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 112) Z/2 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 114) Z/2 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
3Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 113) Z/2 30 mgr Jacek Kowalik
4Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 115) Z/2 30 mgr Jacek Kowalik
5Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
6Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
7Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
8Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa: 15) Z/2 30 mgr Krzysztof Urbański
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 75) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
4Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze