Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
2Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
3Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (wykład)Z/3 15 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
4Dydaktyka ogólna (wykład)E/5 15 prof. dr hab. Krystyna Chałas
5Dydaktyka ogólna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 prof. dr hab. Krystyna Chałas
6Dydaktyka ogólna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Marta Buk-Cegiełka
7Autorefleksja i samorozwój nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
8Autorefleksja i samorozwój nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
9Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Iwona Szewczak
10Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Iwona Szewczak
11Psychologia rozwoju i wychowania dziecka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Ewelina Świdrak
12Psychologia rozwoju i wychowania dziecka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Ewelina Świdrak
13Psychologia rozwoju i wychowania dziecka (wykład)E/4 15 dr hab. Alina Rynio
14Psychologiczne podstawy pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Ewelina Świdrak
15Psychologiczne podstawy pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Ewelina Świdrak
16Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej (wykład)Z/4 15 dr Aleksandra Borowicz
17Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Agnieszka Kwaśniewska
18Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Iwona Ramus
19Współpraca z rodziną dziecka - modele, funkcje (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 15 dr Lidia Pietruszka
20Współpraca z rodziną dziecka - modele, funkcje (warsztaty - Grupa: 2) Z/0 15 dr Lidia Pietruszka
21Współpraca z rodziną dziecka - modele, funkcje (wykład)E/5 15 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 111) Z/0 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 112) Z/0 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 114) Z/0 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
4Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 115) Z/0 30 mgr Jacek Kowalik
5Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 102) Z/0 30 mgr Maria Piwińska
6Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/0 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
7Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 107) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
8Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
9Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
10Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 101) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
11Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 102) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
12Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 105) Z/0 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Joanna Kubińska
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Iwona Szyłejko

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze