Wydział Nauk Humanistycznych
Lingwistyka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria
1Wstęp do współczesnych teorii lingwistycznych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 dr Dagmara Nowacka
2Wstęp do współczesnych teorii lingwistycznych (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 15 dr Dagmara Nowacka
Warsztaty
1Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 prof. dr hab. Witold Kołbuk
2Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
Zajęcia kierunkowe
Specjalność: Język rosyjski i język angielski
1Praktyczna nauka języka angielskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 dr Andrij Saweneć
2Praktyczna nauka języka angielskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 dr Andrij Saweneć
3Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Agnieszka Turska
4Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Agnieszka Turska
5Praktyczna nauka języka angielskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 dr Ewelina Bańka
6Praktyczna nauka języka angielskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Krzysztof Antoniak
7Praktyczna nauka języka rosyjskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 dr Marcin Cybulski
8Praktyczna nauka języka rosyjskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 dr Joanna Kozieł
9Praktyczna nauka języka rosyjskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 mgr Elena Grigoryeva
10Praktyczna nauka języka rosyjskiego – komunikacja pisemna (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 dr Joanna Kozieł
11Praktyczna nauka języka rosyjskiego – komunikacja pisemna (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 dr Joanna Kozieł
12Praktyczna nauka języka rosyjskiego – komunikacja pisemna (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 dr Ewelina Jasińska-Grabowska
13Praktyczna nauka języka rosyjskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
14Praktyczna nauka języka rosyjskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
15Praktyczna nauka języka rosyjskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
16Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Magdalena Kawęcka
17Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Magdalena Kawęcka
Zajęcia kierunkowe
Specjalność: Język ukraiński i język angielski
1Praktyczna nauka języka ukraińskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty)Z/3 30 dr Albert Nowacki
2Praktyczna nauka języka ukraińskiego – komunikacja pisemna (warsztaty)Z/3 30 dr Albert Nowacki
3Praktyczna nauka języka ukraińskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty)Z/3 30 dr Marta Kaczmarczyk
4Gramatyka praktyczna języka ukraińskiego (ćwiczenia)Z/3 30 dr Dagmara Nowacka
5Praktyczna nauka języka angielskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 dr Andrij Saweneć
6Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 mgr Agnieszka Turska
7Praktyczna nauka języka angielskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 mgr Krzysztof Antoniak
Zajęcia nadobowiązkowe
1Praktyczna nauka języka rosyjskiego – sprawności zintegrowane (ćwiczenia)Z/2 60 Brak obsady
2Język polski dla cudzoziemców - sprawności zintegrowane (ćwiczenia)Z/2 60 Brak obsady
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka angielskiego (egzamin)E/3 0 dr Anna Sadowska
2Praktyczna nauka języka rosyjskiego (egzamin)E/3 0 Zawieszone

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze