Wydział Nauk Humanistycznych
Lingwistyka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria
1Wstęp do współczesnych teorii lingwistycznych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 dr Tatiana Kołodyńska
2Wstęp do współczesnych teorii lingwistycznych (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 15 dr Tatiana Kołodyńska
Warsztaty
1Tutoring (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 dr Tatiana Kołodyńska
2Tutoring (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 15 dr Tatiana Kołodyńska
3Tutoring (warsztaty - Grupa: 3) Z/1 15 dr Tatiana Kołodyńska
4Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 dr Albert Nowacki
5Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 15 dr Albert Nowacki
6Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/1 15 dr Albert Nowacki
7Praktyczna nauka języka angielskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 Brak obsady
8Praktyczna nauka języka angielskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 Brak obsady
9Praktyczna nauka języka angielskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 Brak obsady
10Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 Vacat
11Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 Vacat
12Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 Vacat
13Praktyczna nauka języka angielskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Jakub Dąbrowski
14Praktyczna nauka języka angielskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Jakub Dąbrowski
15Praktyczna nauka języka angielskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 mgr Katarzyna Łogożna-Wypych
Zajęcia kierunkowe
Specjalność: Język rosyjski i język angielski
1Praktyczna nauka języka rosyjskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 dr Joanna Kozieł
2Praktyczna nauka języka rosyjskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 dr Joanna Kozieł
3Praktyczna nauka języka rosyjskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 dr Joanna Kozieł
4Praktyczna nauka języka rosyjskiego – komunikacja pisemna (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Katarzyna Wasińczuk
5Praktyczna nauka języka rosyjskiego – komunikacja pisemna (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Katarzyna Wasińczuk
6Praktyczna nauka języka rosyjskiego – komunikacja pisemna (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 mgr Katarzyna Wasińczuk
7Praktyczna nauka języka rosyjskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
8Praktyczna nauka języka rosyjskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
9Praktyczna nauka języka rosyjskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
10Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Magdalena Kawęcka
11Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Magdalena Kawęcka
Zajęcia kierunkowe
Specjalność: Język ukraiński i język angielski
1Praktyczna nauka języka ukraińskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty)Z/3 30 dr Marta Kaczmarczyk
2Praktyczna nauka języka ukraińskiego – komunikacja pisemna (warsztaty)Z/3 30 dr Dagmara Nowacka
3Praktyczna nauka języka ukraińskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty)Z/3 30 dr Tatiana Kołodyńska
4Gramatyka praktyczna języka ukraińskiego (ćwiczenia)Z/3 30 dr Dagmara Nowacka
Zajęcia nadobowiązkowe
1Język polski dla cudzoziemców - sprawności zintegrowane (ćwiczenia)Z/2 60 Brak obsady
2Praktyczna nauka języka rosyjskiego – sprawności zintegrowane (ćwiczenia)Z/2 60 Brak obsady
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka angielskiego (egzamin)E/3 0 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze