Wydział Filozofii
Retoryka stosowana (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2021/2022

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Współczesne teorie retoryki (wykład)E/5 30 dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL
2Współczesne teorie retoryki (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki
3Perswazja niewerbalna (warsztaty)Z/3 30 dr Joanna Kiereś-Łach
4Sztuka improwizacji w oratorstwie (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Witold Kopeć
5Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. dr Marek Wódka
Przedmioty do wyboru
(Należy wybrać 120 godz., 12 pkt. ECTS)
1Dyplomacja praktyczna (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Maria Gondek
2Etykieta wystąpień publicznych (warsztaty)Z/3 30 Brak obsady
3Formy komunikacji w biznesie (ćwiczenia)Z/3 30 dr Joanna Kiereś-Łach
4Retoryka w nowych mediach (ćwiczenia)Z/3 30 dr Andrzej Zykubek
5Retoryka w reklamie (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL
6Strategie negocjacyjne (warsztaty)Z/3 30 dr Jacek Sobek
Seminaria do wyboru
(Należy kontynuować seminarium wybrane w pierwszym semestrze)
1Historia i teoria retoryki (seminarium)Zbo/3 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
2Kultura oratorska (seminarium)Zbo/3 30 Zawieszone
3Retoryka w dyskursie dyplomatycznym (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki
4Retoryka w dyskursie marketingowym (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze