Wydział Nauk Humanistycznych
Humanistyka cyfrowa (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Infoetyka a social media (wykład)E/2 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
2Narzędzia humanisty w świecie cyfrowym (wykład)E/2 15 dr Grzegorz Jędrek
Warsztaty obowiązkowe
1Pamięć kulturowa (warsztaty)Z/2 30 dr Monika Szabłowska-Zaremba
2Popkultura w XX i XXI w. (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
3Kulturoznawcze aspekty gier (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
4Kulturoznawcze aspekty gier (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
Specjalność kulturowa
1Projektowanie graficzne - Adobe Photoshop (warsztaty)Z/4 30 dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
2Media społecznościowe - sieci społecznościowe (warsztaty)Z/2 30 dr Grzegorz Jędrek
3Warsztaty audialne (warsztaty)Z/3 30 dr Aneta Wójciszyn-Wasil
Specjalność edytorstwo cyfrowe
1Konwersja e-booków (warsztaty)Z/2 15 Brak obsady
2Wykład filologiczny I (ontologie edytorskie) (wykład)Z/1 15 dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL
3Edycja cyfrowa I (TEI) (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL
4Praca z rękopisem (warsztaty)Z/4 30 mgr Urszula Jańczyk
Seminaria
1Edycja (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska
2Internet (seminarium)Zbo/5 30 dr Monika Szabłowska-Zaremba
3Kultura (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
Projekt dyplomowy
1Edycja (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska
2Internet (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr Małgorzata Peroń
3Kultura (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
Warsztaty fakultatywne
1Historia mówiona (warsztaty)Z/2 30 dr Joanna Lekan-Mrzewka
2Net art. (warsztaty)Z/2 30 dr Małgorzata Peroń
3Nieliterackie teksty kultury (warsztaty)Z/2 30 prof. dr hab. Roman Doktór

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze