Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Administracja (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Nauka administracji (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
2Prawo administracyjne: część ogólna (wykład)E/4 30 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
3Technologie informacyjne w administracji publicznej (wykład)E/3 15 dr hab. Małgorzata Ganczar
4Biurotyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
5Biurotyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
6Biurotyka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
7Technologie informacyjne w administracji publicznej (laboratorium - Grupa: 1) Z/1 15 dr Ilona Grądzka
8Technologie informacyjne w administracji publicznej (laboratorium - Grupa: 2) Z/1 15 dr Ilona Grądzka
9Technologie informacyjne w administracji publicznej (laboratorium - Grupa: 3) Z/1 15 dr Ilona Grądzka
10Technologie informacyjne w administracji publicznej (laboratorium - Grupa: 4) Z/1 15 dr Ilona Grądzka
11Ekonomia (wykład)E/4 30 dr Piotr Rubaj
12Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
13Logika prawnicza (wykład)E/2 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
14Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
15Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
16Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
Specjalność: Zarządzanie w administracji
1Metodologia nauk administracyjnych (wykład)E/5 30 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
2Metodologia nauk administracyjnych (ćwiczenia)Z/0 15 dr Maciej Gapski
Specjalność: Administracja publiczna
1Etyka urzędnicza (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
2Organizacja szkolnictwa wyższego (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
Specjalność: E-administracja
1Podstawy społeczeństwa informacyjnego i informatyzacji (konwersatorium)Z/2 15 Brak obsady
2Prawna regulacja informatyzacji administracji publicznej (wykład)E/3 30 Brak obsady
3Podstawy społeczeństwa informacyjnego i informatyzacji (konwersatorium)Z/2 15 Brak obsady
4Prawna regulacja informatyzacji administracji publicznej (wykład)E/3 30 Brak obsady
Specjalność: Przedsiębiorczość
1Nauka o przedsiębiorstwie (wykład)E/3 30 dr hab. Marcin Szewczak
2Marketing w działalności gospodarczej (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Wojciech Wytrążek
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa: 140) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa: 141) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
3Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 102) Z/0 30 mgr Maria Piwińska
4Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 106) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
5Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 107) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 102) Z/0 30 dr Katarzyna Jakubów
7Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
8Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 101) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
9Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 104) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
10Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/0 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 29) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 41) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
4Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 42) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
5Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
6Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
7Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
8Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Konrad Szczygieł

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze