Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Administracja (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Logika prawnicza (wykład)E/2 10 dr Anna Kozanecka-Dymek
2Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
3Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Brak obsady
4Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Brak obsady
5Biurotyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak
6Biurotyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak
7Biurotyka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak
8Nauka administracji (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
9Prawo administracyjne: część ogólna (wykład)E/5 30 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
10Technologie informacyjne w administracji publicznej (wykład)E/5 30 dr hab. Małgorzata Ganczar
11Technologie informacyjne w administracji publicznej (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 15 dr Ilona Grądzka
12Technologie informacyjne w administracji publicznej (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 15 dr Ilona Grądzka
13Technologie informacyjne w administracji publicznej (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 15 dr Ilona Grądzka
14Technologie informacyjne w administracji publicznej (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 15 dr Ilona Grądzka
15Tutoring (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 dr Izabela Leraczyk
16Tutoring (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 15 dr Izabela Leraczyk
17Tutoring (warsztaty - Grupa: 3) Z/1 15 dr Izabela Leraczyk
18Tutoring (warsztaty - Grupa: 4) Z/1 15 Brak obsady
19Historia filozofii (wykład)Z/2 30 dr Jacek Jarocki
Specjalność: Zarządzanie w administracji
1Metodologia nauk administracyjnych (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
2Metodologia nauk administracyjnych (ćwiczenia)Z/0 15 Brak obsady
Specjalność: Administracja publiczna
1Etyka urzędnicza (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
2Organizacja szkolnictwa wyższego (konwersatorium)Z/2 15 prof. dr hab. Magdalena Pyter
Specjalność: Przedsiębiorczość
1Nauka o przedsiębiorstwie (wykład)E/3 30 dr hab. Marcin Szewczak, prof. KUL
2Marketing w działalności gospodarczej (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Wojciech Wytrążek
Specjalność: E-administracja
1Prawna regulacja informatyzacji administracji publicznej (wykład)E/3 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
2Podstawy społeczeństwa informacyjnego i informatyzacji (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Małgorzata Ganczar
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
2Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
3Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
4Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
5Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze