Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Logika formalna z elementami semiotyki II (wykład)E/5 15 dr Marcin Czakon
2Logika formalna z elementami semiotyki II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Marcin Czakon
3Logika formalna z elementami semiotyki II (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Brak obsady
4Podstawy epistemologii dla kognitywistów (wykład)E/6 30 dr Błażej Gębura
5Podstawy epistemologii dla kognitywistów (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Błażej Gębura
6Podstawy epistemologii dla kognitywistów (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Błażej Gębura
7Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Paweł Fortuna
8Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Paweł Fortuna
9Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (wykład)E/4 30 Brak obsady
10Rachunek prawdopodobieństwa (wykład)E/6 30 Brak obsady
11Rachunek prawdopodobieństwa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Brak obsady
12Rachunek prawdopodobieństwa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Brak obsady
13Wprowadzenie do programowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 Brak obsady
14Wprowadzenie do programowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 Brak obsady
15Wprowadzenie do sztucznej inteligencji (wykład)E/4 30 Brak obsady
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 68) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 69) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
3Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
4Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
5Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
6Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
7Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze