Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2020/2021

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Logika formalna z elementami semiotyki II (wykład)E/5 30 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
2Logika formalna z elementami semiotyki II (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Zawieszone
3Logika formalna z elementami semiotyki II (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
4Podstawy epistemologii dla kognitywistów (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Zawieszone
5Podstawy epistemologii dla kognitywistów (ćwiczenia)Z/0 30 mgr Monika Chylińska
6Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Paweł Fortuna
7Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Zawieszone
8Rachunek prawdopodobieństwa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Zawieszone
9Rachunek prawdopodobieństwa (ćwiczenia)Z/0 30 dr Anna Karczewska
10Wprowadzenie do programowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 mgr inż. Kamil Zieliński
11Wprowadzenie do programowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 mgr Sara Jurczyk
12Podstawy epistemologii dla kognitywistów (wykład)E/5 30 mgr Monika Chylińska
13Rachunek prawdopodobieństwa (wykład)E/6 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
14Wprowadzenie do sztucznej inteligencji (wykład)E/4 30 dr hab. Paweł Garbacz
15Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (wykład)E/4 30 dr Paweł Fortuna
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 154) Z/2 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 158) Z/2 30 mgr Michał Narecki
3Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
4Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 106) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
5Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
6Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
7Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
8Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 69) Z/2 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze