Wydział Nauk Społecznych
Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Komunikowanie społeczne (wykład)E/5 30 Ks. dr Rafał Pastwa
2Współczesne systemy polityczne (wykład)E/5 30 dr Grzegorz Ronek
3Integracja europejska (wykład)E/5 30 dr hab. Beata Piskorska
4Stolica Apostolska na arenie międzynarodowej (wykład)E/3 15 dr Andrzej Szabaciuk
5Podstawy dyplomacji (wykład)E/5 15 Brak obsady
6Komunikowanie społeczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Agnieszka Zaręba
7Komunikowanie społeczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Agnieszka Zaręba
8Komunikowanie społeczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Agnieszka Zaręba
9Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Kamil Szymański
10Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Kamil Szymański
11Logika (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Brak obsady
12Integracja europejska (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Grzegorz Tutak
13Integracja europejska (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Brak obsady
14Integracja europejska (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Brak obsady
15Najnowsza historia Polski (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Jacek Sawicki, prof. KUL
16Najnowsza historia Polski (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Jacek Sawicki, prof. KUL
17Najnowsza historia Polski (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Jacek Sawicki, prof. KUL
18Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
19Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
20Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 Brak obsady
21Logika (wykład)E/2 15 Ks. dr Robert Kublikowski
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 22) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 24) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
4Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 64) Z/1 30 mgr Maria Piwińska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze