Wydział Nauk Społecznych
Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Logika (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
2Współczesne systemy polityczne (wykład)E/4 30 dr hab. Jacek Wołoszyn
3Integracja europejska (wykład)E/5 30 dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL
4Integracja europejska (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Vacat
5Integracja europejska (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Vacat
6Komunikowanie społeczne (wykład)E/5 30 dr Agnieszka Zaręba
7Komunikowanie społeczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik
8Komunikowanie społeczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik
9Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Kamil Szymański
10Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Kamil Szymański
11Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL
12Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL
13Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL
14Podstawy socjologii (wykład)E/4 15 Brak obsady
Przedmioty do wyboru
1Najnowsza historia Polski (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Jacek Sawicki
2Ochrona własności intelektualnej (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Jacek Wołoszyn
3Podstawy prawa i administracji (konwersatorium)Z/2 15 dr Małgorzata Kuć
4Międzynarodowe systemy medialne (wykład)E/4 30 dr Olga Białek-Szwed
5Podstawy dyplomacji (wykład)E/4 30 Vacat
6Stolica Apostolska na arenie międzynarodowej (wykład)E/4 30 dr Andrzej Szabaciuk
7The European Union as a community of values (wykład)E/4 30 dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 119) Z/2 30 mgr Katarzyna Albiniak
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 121) Z/2 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 122) Z/2 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
4Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
5Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 107) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
7Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
8Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 76) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
4Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 77) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
5Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Arkadiusz Czarnecki
6Wychowanie fizyczne - tenis ziemny kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Jarosław Dobosz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze