Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 2   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Archeologia chrześcijańska (wykład)Z/2 15 Ks. dr Adam Wilczyński
2Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (wykład)E/3 30 dr hab. Anna Palusińska
3Historia Kościoła powszechnego w starożytności i średniowieczu (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
4Historia Kościoła powszechnego w starożytności i średniowieczu (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
5Historia Kościoła w Polsce: średniowiecze i czasy nowożytne do 1648 r. (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
6Historia Kościoła w Polsce: średniowiecze i czasy nowożytne do 1648 r. (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
7Metodologia teologii (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
8Patrologia (wykład)Z/1 15 Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
9Patrologia (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr Adam Wilczyński
10Przedsiębiorczość (warsztaty)Z/2 30 Ks. dr Andrzej Megger
11Religiologia (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
12Religiologia (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
13Metafizyka - Ontologia (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Tomasz Duma
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 210) Z/2 30 mgr Edyta Michałek
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 262) Z/2 30 mgr Krzysztof Urbański
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 267) Z/2 30 mgr Ewa Stępniak
4Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 204) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
5Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 204) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Specjalizacja nauczycielska
1Emisja głosu (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Iwona Sawulska
2Psychologia społeczna i komunikacji (wykład)E/1 15 dr Stanisław Mamcarz
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - siłownia (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze