Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 2   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Archeologia chrześcijańska (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr Adam Wilczyński
2Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (wykład)E/2 15 dr hab. Anna Palusińska
3Historia Kościoła powszechnego: średniowiecze (wykład)E/4 15 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak
4Historia Kościoła w Polsce: średniowiecze (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak
5Historia kościoła w Polsce: średniowiecze (wykład)E/4 15 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak
6Historia Kościoła powszechnego: średniowiecze (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak
7Metodologia teologii (wykład)Z/4 30 Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
8Patrologia (wykład)Z/3 15 Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
9Patrologia (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr Adam Wilczyński
10Przedsiębiorczość (warsztaty)Z/1 15 Ks. dr Andrzej Megger
11Religiologia (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr Filip Krauze
12Religiologia (wykład)E/3 15 Ks. dr Filip Krauze
13Etyka (wykład)E/1 25 dr Anna Krajewska
Specjalizacja nauczycielska
1Emisja głosu (ćwiczenia)Z/1 30 Ks. dr Tomasz Lisiecki
2Psychologia społeczna i komunikacji (wykład)E/1 15 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
Specjalizacja biblijna
1Podstawy języka greckiego (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr Krzysztof Kinowski

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze