Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Archeologia chrześcijańska (wykład)Z/2 15 dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL
2Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (wykład)E/3 30 dr hab. Anna Palusińska
3Historia Kościoła powszechnego w starożytności i średniowieczu (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
4Historia Kościoła powszechnego w starożytności i średniowieczu (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
5Historia Kościoła w Polsce: średniowiecze i czasy nowożytne do 1648 r. (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
6Historia Kościoła w Polsce: średniowiecze i czasy nowożytne do 1648 r. (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
7Metafizyka - Ontologia (wykład)E/2 15 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
8Metodologia teologii (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
9Patrologia (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. mgr Michał Ludewicz
10Patrologia (wykład)Z/1 15 Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
11Przedsiębiorczość (warsztaty)Z/2 30 Ks. dr Andrzej Megger
12Religiologia (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
13Religiologia (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 107) Z/2 30 Ks. dr Zbigniew Wójtowicz
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 154) Z/2 30 mgr Michał Narecki
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 156) Z/2 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
4Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
5Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
6Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
7Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
8Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 60) Z/2 30 mgr Agata Woźniak
Specjalizacja nauczycielska
1Psychologia społeczna i komunikacji (wykład)E/1 15 Brak obsady
2Emisja głosu (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Iwona Sawulska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 111) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze