Wydział Nauk Społecznych
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Emocje i motywacje (wykład)E/4 30 dr Małgorzata Torój
2Psychologia różnic indywidualnych (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
3Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (wykład)E/4 30 dr Paweł Fortuna
4Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr Maksymilian Roszyk
5Metodologia psychologii (wykład)E/3 30 dr Tomasz Korulczyk
6Emocje i motywacje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
7Emocje i motywacje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
8Emocje i motywacje (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
9Emocje i motywacje (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
10Emocje i motywacje (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Małgorzata Torój
11Emocje i motywacje (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 Brak obsady
12Emocje i motywacje (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Brak obsady
13Emocje i motywacje (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 Brak obsady
14Psychologia różnic indywidualnych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Barbara Cichy-Jasiocha
15Psychologia różnic indywidualnych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Barbara Cichy-Jasiocha
16Psychologia różnic indywidualnych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Barbara Cichy-Jasiocha
17Psychologia różnic indywidualnych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Barbara Cichy-Jasiocha
18Psychologia różnic indywidualnych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Martyna Płudowska
19Psychologia różnic indywidualnych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Martyna Płudowska
20Psychologia różnic indywidualnych (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Martyna Płudowska
21Psychologia różnic indywidualnych (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Izabela Woszczyńska
22Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Kateryna Shchehelska
23Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Wioletta Ozga
24Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Wioletta Ozga
25Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Wioletta Ozga
26Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Paweł Fortuna
27Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Paweł Fortuna
28Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Paweł Fortuna
29Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Paweł Fortuna
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 123) Z/2 30 mgr Dorota Szymczyk
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 124) Z/2 30 mgr Dorota Szymczyk
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 125) Z/2 30 mgr Dorota Szymczyk
4Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 127) Z/2 30 mgr Agata Woźniak
5Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 126) Z/2 30 mgr Jacek Kowalik
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 129) Z/2 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
7Język angielski - CEF C1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 128) Z/2 30 mgr Agata Woźniak
8Język angielski - CEF C1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 130) Z/2 30 mgr Jacek Kowalik
9Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
10Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
11Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
12Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 107) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
13Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
14Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
15Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
16Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
17Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
18Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
19Język rosyjski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
2Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Konrad Szczygieł
3Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Witalij Smygur
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
1Kierunki współczesnej psychologii (wykład)E/6 30 dr Justyna Iskra
2Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia (wykład)E/3 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
3Kierunki współczesnej psychologii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Justyna Iskra
4Kierunki współczesnej psychologii (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Justyna Iskra
5Kierunki współczesnej psychologii (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Justyna Iskra
6Kierunki współczesnej psychologii (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Justyna Iskra
7Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Monika Dacka
8Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Monika Dacka
9Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Monika Dacka
10Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Monika Dacka
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
1Podstawy psychologii biznesu (wykład)E/4 30 dr Tomasz Korulczyk
2Psychologia rozwoju człowieka (wykład)E/3 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
3Podstawy psychologii biznesu (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Tomasz Korulczyk
4Podstawy psychologii biznesu (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Tomasz Korulczyk
5Podstawy psychologii biznesu (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Anna Szumielewicz
6Podstawy psychologii biznesu (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Justyna Nowicka
7Psychologia rozwoju człowieka (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Monika Dacka
8Psychologia rozwoju człowieka (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Monika Dacka
9Psychologia rozwoju człowieka (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Bogumiła Krawiec
10Psychologia rozwoju człowieka (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Bogumiła Krawiec
11Podstawy multimediów (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Piotr Mamcarz
12Podstawy multimediów (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Piotr Mamcarz
13Podstawy multimediów (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 dr Piotr Mamcarz
14Podstawy multimediów (konwersatorium - Grupa: 4) Z/2 30 dr Piotr Mamcarz
15Podstawy multimediów (konwersatorium - Grupa: 5) Z/2 30 dr Piotr Mamcarz
16Podstawy multimediów (konwersatorium - Grupa: 6) Z/2 30 dr Piotr Mamcarz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze