Wydział Nauk Humanistycznych
Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Literatura powszechna (do romantyzmu) (wykład)Z/1 15 dr hab. Barbara Niebelska-Rajca
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia literatury polskiej (do oświecenia) (ćwiczenia)Z/3 30 Brak obsady
2Interpunkcja (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Mariusz Koper
3Składnia (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Mariusz Koper
4Redakcja typowej książki (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Magdalena Byrska
5Elementy wiedzy poligraficznej (ćwiczenia)Z/2 15 mgr Mateusz Miernik
Warsztaty
1Edytorska analiza utworów (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 dr Joanna Lekan-Mrzewka
2Edytorska analiza utworów (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 dr Joanna Lekan-Mrzewka
3Grafologiczna lektura rękopisów (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
4Grafologiczna lektura rękopisów (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
5Tekstologia (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
6Tekstologia (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
7Warsztat naukowy edytora (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 Brak obsady
8Warsztat naukowy edytora (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 Brak obsady
Konwersatoria
1Język łaciński (konwersatorium)E/3 30 mgr Edyta Michałek
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 155) Z/0 30 mgr Katarzyna Albiniak
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 157) Z/0 30 mgr Agnieszka Gryta
3Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/0 30 mgr Maria Piwińska
4Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/0 30 mgr Maria Piwińska
5Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 106) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 107) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
7Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
8Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/0 30 mgr Agnieszka Białowolska
Egzaminy
1Historia literatury polskiej (do oświecenia) (egzamin)E/1 0 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
2Tekstologia (egzamin)E/1 0 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze