Wydział Nauk Humanistycznych
Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Literatura powszechna (do romantyzmu) (wykład)Z/1 15 prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
Ćwiczenia obowiązkowe
1Redakcja typowej książki (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
2Redakcja typowej książki (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
3Elementy wiedzy poligraficznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 Brak obsady
4Elementy wiedzy poligraficznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 Brak obsady
5Historia literatury polskiej (do oświecenia) (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
6Historia literatury polskiej (do oświecenia) (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
7Interpunkcja (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Mariusz Koper
8Interpunkcja (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Mariusz Koper
9Składnia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
10Składnia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
Warsztaty
1Edytorska analiza utworów (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL
2Edytorska analiza utworów (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Zdzisław Kudelski, prof. KUL
3Grafologiczna lektura rękopisów (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
4Grafologiczna lektura rękopisów (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
5Warsztat naukowy edytora (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
6Warsztat naukowy edytora (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
7Warsztat naukowy edytora (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr Agnieszka Karczewska
8Tekstologia (warsztaty - Grupa: 1) Zbo/2 30 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
9Tekstologia (warsztaty - Grupa: 2) Zbo/2 30 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 64) Z/0 30 mgr Maria Piwińska
2Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 66) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 67) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
4Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Maria Piwińska
5Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
7Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
8Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 3) Z/0 30 dr Katarzyna Jakubów
9Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
Egzaminy
1Tekstologia (egzamin)E/1 0 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
2Historia literatury (do oświecenia) (egzamin)E/1 0 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze