Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2023/2024

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Obowiązkowe zajęcia dla osób posiadających licencjat z filozofii
1Neuronauki a filozofia (konwersatorium)Z/4 30 dr Monika Dunin-Kozicka
2Filozofujący przyrodnicy (konwersatorium)Z/4 30 prof. dr hab. Zenon Roskal
3Język łaciński dla filozofów (translatorium)Z/3 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
Obowiązkowe zajęcia dla osób nieposiadających licencjatu z filozofii
1Główne pojęcia i współczesne teorie etyczne (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Wojciech Lewandowski
2Zagadnienia i kierunki filozofii (konwersatorium)Z/4 30 dr Piotr Lipski
3Główne nurty w historii filozofii (konwersatorium)Z/2 15 dr Maksymilian Roszyk
4Wprowadzenie do języka łacińskiego dla filozofów (translatorium)Z/3 30 dr hab. Monika Komsta
Zajęcia ogólnouniwersyteckie w języku obcym
Należy wybrać jeden przedmiot z listy zajęć ogólnouniwersyteckich
1American Short Story (konwersatorium)Z/2 30 dr Dominika Bugno-Narecka
2Biblical Hebrew and the World of Hebrew Bible (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr Krzysztof Kinowski
3Biotechnology application in daily life (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. inż. Andrea Baier, prof. KUL
4Citizen and court (konwersatorium)Z/2 30 dr Paweł Wrzaszcz
5Climate protection. European Union legal activities towards climate protection (konwersatorium)Z/2 30 dr Kamila Sobieraj
6Contemporary global economy - threats and challenges (konwersatorium)Z/2 30 dr Piotr Rubaj
7Counseling and human development (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
8Crime and Punishment in Ancient Rome (konwersatorium)Z/2 30 dr Izabela Leraczyk
9Epidemiology (konwersatorium)Z/2 30 dr Michał Mełges
10Ethnomusicology and Film (konwersatorium)Z/2 30 dr Christopher Ballengee
11European Criminal Law and Procedure – Introduction (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
12Filosofia dell'amore - dall'antichità ai tempi moderni (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
13Grundbegriffe der Pädagogik (konwersatorium)Z/2 30 dr Iwona Szewczak
14Happiness and the good life (konwersatorium)Z/2 30 dr Marcin Iwanicki
15History and Political Culture of Poland (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Marek Wierzbicki
16Human corporeity and sexuality: anthropological controversies (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch, prof. KUL
17International protection of human rights (konwersatorium)Z/2 30 dr Robert Tabaszewski
18Introduction to Biblical Coptic Language (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
19Introduction to critical thinking (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
20Introduction to Jewish Studies: Jewish Religion and Tradition through text, music and art (konwersatorium)Z/2 30 dr Oded Peles
21Introduction to Music Psychology and Music Therapy (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
22Introduction to the History of the European Legal Culture (konwersatorium)Z/2 30 dr Bożena Czech-Jezierska
23Introduction to the study of language (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
24Jewish-Christian Relations: Challenges and Possibilities (konwersatorium)Z/2 30 dr Faydra Shapiro
25Justice – idea or reality? (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień, prof. KUL
26La libertà di pensiero, di coscienza e di religione (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
27Labour Law and Employment in Poland (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Sebastian Kwiecień
28Modern Hebrew - Beginners Level (konwersatorium)Z/2 30 dr Angelika Adamczyk
29Modern trends in software development (konwersatorium)Z/2 30 mgr inż. Kamil Zieliński
30Philosophy of culture and civilization (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
31Philosophy of the American Political System (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
32Poland: its history and culture (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL
33Poland's path towards the European Union - lessons for future enlargements (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
34Political parties and party systems (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
35Psychology at school (konwersatorium)Z/2 30 dr Ewelina Świdrak
36Rationality and cognitive biases (konwersatorium)Z/2 30 dr Paweł Stróżak
37Religion and Law. Changing perspectives and prospects. (konwersatorium)Z/2 30 dr Michał Zawiślak
38Spanish Language and Culture for Beginners (A1) (konwersatorium)Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
39Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 prof. Stefan Sorgner
40Storytelling across contemporary media (konwersatorium)Z/2 30 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
41The function of moral values in integral development of student (konwersatorium)Z/2 30 dr Ewelina Szlachta
42The Middle East in the 20th and 21st Century (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
43The personalistic education (konwersatorium)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
44Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
45Verbraucher im EU-Recht – ein Vorteil oder ein „notwendiges Übel“? (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
46Ведення бізнесу в туристичній галузі в Польщі (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
47Становлення української національної ідентичності (ХХ – ХХІ ст. ст.): переломні моменти (konwersatorium)Z/2 30 dr Albert Nowacki
Przedmioty do wyboru
Student obowiązany jest wybrać translatorium z języka obcego, który zna na poziomie B2
1Translatorium filozoficznych tekstów francuskich/niemieckich (translatorium)Z/3 30 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
2Translatorium filozoficznych tekstów anglojęzycznych (translatorium)Z/3 30 dr Małgorzata Borkowska
Seminaria magisterskie do wyboru
Student obowiązany jest kontynuować wybrane seminarium
1Etyka (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Jan Kłos
2Filozofia przyrody (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
3Historia filozofii (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
4Logika, metodologia nauk, teoria poznania (seminarium - Grupa: 1) Zbo/4 30 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
5Logika, metodologia nauk, teoria poznania (seminarium - Grupa: 2) Zbo/4 30 Zawieszone
6Metafizyka, antropologia filozoficzna, filozofia prawa (seminarium)Zbo/4 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma, prof. KUL
dr Paulina Sulenta
Konwersatoria do wyboru z poszczególnych grup
Grupa A (metafizyka, filozofia przyrody, antropologia, filozofia Boga, filozofia religii)
Należy wybrać 1 przedmiot z grupy A, 2 przedmioty z grupy B, 1 przedmiot z grupy C i 1 przedmiot z grupy D
1Ewolucjonizm - kreacjonizm (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Marek Słomka, prof. KUL
2Współczesne kontrowersje światopoglądowe - nauki przyrodnicze (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Zenon Roskal
Konwersatoria do wyboru z poszczególnych grup
Grupa B (logika, metodologia i teoria poznania)
Należy wybrać 1 przedmiot z grupy A, 2 przedmioty z grupy B, 1 przedmiot z grupy C i 1 przedmiot z grupy D
1Logika praktyczna (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Karczewska
2Epistemologia przekonań religijnych (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
3Logika scholastyczna (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
4Filozoficzne problemy badań nad odpowiedzialną sztuczną inteligencją (konwersatorium)Z/2 30 dr Tomasz Łach
Konwersatoria do wyboru z poszczególnych grup
Grupa C (historia filozofii)
Należy wybrać 1 przedmiot z grupy A, 2 przedmioty z grupy B, 1 przedmiot z grupy C i 1 przedmiot z grupy D
1Nowożytne i współczesne spory o naturę człowieka (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
2Wielkie pytania filozoficzne w historii literatury (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
Konwersatoria do wyboru z poszczególnych grup
Grupa D (etyka, filozofia kultury, filozofia prawa)
Należy wybrać 1 przedmiot z grupy A, 2 przedmioty z grupy B, 1 przedmiot z grupy C i 1 przedmiot z grupy D
1Etyczne problemy nauki i techniki (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
2Bioetyczne spory wokół ingerowania w ludzką naturę (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr Marcin Ferdynus
Memorial Lectures
Student może wybrać 30 godz. zajęć z poniższej listy zamiast 30 godz. konwersatorium
1Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 Zawieszone
2Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 prof. Stefan Sorgner
3Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Jarosław Merecki

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze