Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Romańska (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Profil studiów
Literaturoznawstwo
1Między ideą a literaturą (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
2Metodologia badań w literaturoznawstwie (konwersatorium)Z/3 15 mgr Stanisław Świtlik
Profil studiów
Akwizycja i dydaktyka języków
1Akwizycja i dydaktyka języków (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
2Metodologia badań w akwizycji i glottodydaktyce (konwersatorium)Z/3 15 prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
Profil studiów
Językoznawstwo
1Metodologia badań w językoznawstwie (konwersatorium)Z/3 15 dr hab. Janusz Bień
2Językoznawstwo kontrastywne polsko-romańskie (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Janusz Bień
Językowe kompetencje komunikacyjne dla potrzeb zawodowych
Język francuski
1Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia C1 (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
2Praktyczna nauka języka francuskiego - językowe kompetencje komunikacyjne C1 (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL
3Praktyczna nauka języka francuskiego - redakcja tekstów specjalistycznych (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Stanisław Świtlik
Językowe kompetencje komunikacyjne dla potrzeb zawodowych
Język hiszpański
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - język hiszpański ekonomii i finansów (ćwiczenia)Z/2 30 dr Piotr Wasilewski
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - język hiszpański w hotelarstwie i turystyce (ćwiczenia)Z/2 30 dr Piotr Wasilewski
Językowe kompetencje komunikacyjne dla potrzeb zawodowych
Język włoski
1Praktyczna nauka języka włoskiego - dyskurs specjalistyczny (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Anna Kucharska
2Praktyczna nauka języka włoskiego - korespondencja handlowa (ćwiczenia)Z/2 30 dr Katarzyna Maniowska
Specjalizacja nauczycielska
1Emisja głosu (ćwiczenia)Z/1 30 dr Agnieszka Karczewska
2Dydaktyka szczegółowa języka francuskiego (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Anna Kucharska
3Dydaktyka szczegółowa języka hiszpańskiego (ćwiczenia)Z/2 30 dr Tomasz Niestorowicz
4Dydaktyka szczegółowa języka włoskiego (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Anna Kucharska
5Rozwój kompetencji produktywnych w języku francuskim (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Anna Kucharska
6Rozwój kompetencji produktywnych w języku hiszpańskim (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Roksana Słaby
7Rozwój kompetencji produktywnych w języku włoskim (ćwiczenia)Z/2 30 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
8Psychologia społeczna i komunikacji (wykład)E/1 15 dr Stanisław Mamcarz
9Psychologia komunikacji i rozwoju osobistego (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 30 dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
10Rozwój zawodowy i warsztat pracy nauczyciela – wychowawcy (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 30 Brak obsady
11Praktyki psychologiczno-pedagogiczne (praktyki - Grupa: 1) Zbo/1 30 dr Marta Buk-Cegiełka
Zajęcia ogólnouniwersyteckie w języku obcym
1Advances in theory and research of personality (wykład)Z/2 30 dr Jan Kutnik
2Application of natural substances in biotechnology and medicine (wykład)Z/2 30 dr Radosław Mencfel
3Climate protection. European Union legal activities towards climate protection (konwersatorium)Z/2 30 dr Kamila Sobieraj
4Cross-cultural communication in management (wykład)Z/2 30 dr Mariusz Wołońciej
5Current trends in psychotherapy (wykład)Z/2 30 Brak obsady
6Epidemiology (wykład)Z/2 30 dr Urszula Bojakowska-Komsta
7EU Justice System (konwersatorium)Z/2 30 dr Edyta Krzysztofik
8Family Psychology (wykład)Z/2 30 dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
9Modern trends in software development (konwersatorium)Z/2 30 mgr inż. Kamil Zieliński
10Music therapy – theoretical models and clinical applications (wykład)Z/2 30 dr Monika Toczyńska
11Positive Education (wykład)Z/2 30 dr Klaudia Martynowska
12The European Union as a community of values (wykład)Z/2 30 Brak obsady
13The personalistic education (wykład)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
14Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Tomasz Stuczyński

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze