Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 10   2022/2023


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Laboratorium obowiązkowe
1Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Aneta Biały
2Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Aneta Biały
3Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa: 3) Z/2 30 dr Aneta Biały
4Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa: 4) Z/2 30 dr Aneta Biały
5Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa: 5) Z/2 30 dr Paweł Widerski
6Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa: 6) Z/2 30 dr Paweł Widerski
7Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa: 7) Z/2 30 dr Paweł Widerski
8Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa: 8) Z/2 30 dr hab. Paweł Zdanikowski
9Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa: 9) Z/2 30 dr hab. Paweł Zdanikowski
10Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa: 10) Z/2 30 dr hab. Paweł Zdanikowski
11Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa: 11) Z/2 30 dr hab. Paweł Zdanikowski
12Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa: 12) Z/2 30 dr Agnieszka Kawałko
13Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa: 13) Z/2 30 Zawieszone
14Prawo karne - case study (laboratorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Zuzanna Gądzik
15Prawo karne - case study (laboratorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Zuzanna Gądzik
16Prawo karne - case study (laboratorium - Grupa: 3) Z/2 30 dr Zuzanna Gądzik
17Prawo karne - case study (laboratorium - Grupa: 4) Z/2 30 dr Zuzanna Gądzik
18Prawo karne - case study (laboratorium - Grupa: 5) Z/2 30 dr Zuzanna Gądzik
19Prawo karne - case study (laboratorium - Grupa: 6) Z/2 30 dr Zuzanna Gądzik
20Prawo karne - case study (laboratorium - Grupa: 7) Z/2 30 dr Damian Szeleszczuk
21Prawo karne - case study (laboratorium - Grupa: 8) Z/2 30 dr Damian Szeleszczuk
22Prawo karne - case study (laboratorium - Grupa: 9) Z/2 30 dr Damian Szeleszczuk
23Prawo karne - case study (laboratorium - Grupa: 10) Z/2 30 dr Damian Szeleszczuk
24Prawo karne - case study (laboratorium - Grupa: 11) Z/2 30 dr Damian Szeleszczuk
25Prawo karne - case study (laboratorium - Grupa: 12) Z/2 30 dr Damian Szeleszczuk
26Prawo karne - case study (laboratorium - Grupa: 13) Z/2 30 Zawieszone
Seminarium magisterskie
1Historia ustroju i prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marzena Dyjakowska
2Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
3Postępowanie cywilne (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
4Postępowanie karne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
5Prawa człowieka i ich ochrona (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
6Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
7Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
8Prawo bioetyczne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
9Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
10Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
11Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
12Prawo finansowe (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Paweł Smoleń
13Prawo handlowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
14Prawo karne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
15Prawo konkurencji i własności intelektualnej (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marcin Trzebiatowski
16Prawo konstytucyjne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marek Dobrowolski
17Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
18Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Nowik, prof. KUL
19Prawo publiczne gospodarcze (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
20Prawo rodzinne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Telusiewicz
21Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
22Prawo wyznaniowe (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz
23Systemy prawne państw (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
24Teoria i filozofia prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
Wykład fakultatywny lub laboratorium (1 do wyboru)
1Bezpieczeństwo prawne (wykład)Z/3 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
2Dochodzenie roszczeń z zakresu prawa pracy (wykład)Z/3 30 dr hab. Sebastian Kwiecień
3Europejski obszar sądowy - międzynarodowe postępowanie cywilne (wykład)Z/3 30 dr Agnieszka Kawałko
4Kanoniczne procesy małżeńskie (wykład)Z/3 30 Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
5Klinika prawa - sekcja administracyjna (laboratorium)Z/3 30 dr Bartosz Kuś
6Klinika prawa - sekcja cywilna (laboratorium)Z/3 30 dr Aneta Biały
7Klinika prawa - sekcja finansowa (laboratorium)Z/3 30 dr Piotr Pomorski
8Klinika prawa - sekcja karna (laboratorium)Z/3 30 dr Marek Smarzewski
9Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium)Z/3 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
10Klinika prawa - sekcja prawa pracy (laboratorium)Z/3 30 dr hab. Sebastian Kwiecień
11Klinika prawa - sekcja rodzinna (laboratorium)Z/3 30 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
12Klinika prawa - sekcja uchodźcza (laboratorium)Z/3 30 dr Tomasz Sieniow
13Kryminalistyka (wykład)Z/3 30 dr Joanna Dzierżanowska
14Międzynarodowe prawo podatkowe (wykład)Z/3 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
15Obywatelstwo polskie a cudzoziemcy (wykład)Z/3 30 dr Ilona Grądzka
16Ochrona konkurencji i konsumentów (wykład)Z/3 30 prof. dr hab. Marcin Trzebiatowski
17Postępowanie egzekucyjne w administracji (wykład)Z/3 30 dr Bartosz Kuś
18Postępowanie mandatowe (wykład)Z/3 30 Zawieszone
19Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne (wykład)Z/3 30 dr Paweł Wrzaszcz
20Prawo mediów (wykład)Z/3 30 Zawieszone
21Prawo migracyjne i uchodźcze (wykład)Z/3 30 dr Tomasz Sieniow
22Prawo nieletnich (wykład)Z/3 30 dr Sławomir Hypś
23Prawo papierów wartościowych i rynku kapitałowego (wykład)Z/3 30 dr Dariusz Bucior
24Prawo turystyczne (wykład)Z/3 30 dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
25Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne (wykład)Z/3 30 dr Paweł Wrzaszcz
26Prawo wykroczeń (wykład)Z/3 30 dr Damian Szeleszczuk
27Procesowe prawo pracy (wykład)Z/3 30 Zawieszone
28Przygotowanie do praktyk zawodowych - sekcja zawodu adwokata (laboratorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Marek Smarzewski
29Przygotowanie do praktyk zawodowych - sekcja zawodu komornika sądowego (laboratorium - Grupa: 6) Z/3 30 Zawieszone
30Przygotowanie do praktyk zawodowych - sekcja zawodu notariusza (laboratorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr Aneta Biały
31Przygotowanie do praktyk zawodowych - sekcja zawodu prokuratora (laboratorium - Grupa: 3) Z/3 30 mgr Magdalena Samodulska
32Przygotowanie do praktyk zawodowych - sekcja zawodu radcy prawnego (laboratorium - Grupa: 4) Z/3 30 dr Michał Zawiślak
33Przygotowanie do praktyk zawodowych - sekcja zawodu sędziego (laboratorium - Grupa: 5) Z/3 30 dr hab. Paweł Zdanikowski
34Sukcesja w biznesie: pomiędzy prawem handlowym a prawem spadkowym (wykład)Z/3 30 Zawieszone
35Umowy nienazwane (wykład)Z/3 30 Zawieszone
36Uprawnienia służb specjalnych a prawa człowieka (wykład)Z/3 30 dr Michał Skwarzyński
37Wykład gościnny - VISITING PROFESSOR (wykład)Z/3 30 Brak obsady
Przygotowanie pracy magisterskiej
1Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
2Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
3Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
4Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
5Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
6Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
7Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
8Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
9Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Paweł Smoleń
10Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
11Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
12Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Marcin Trzebiatowski
13Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Marek Dobrowolski
14Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
15Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Paweł Nowik, prof. KUL
16Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
17Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Piotr Telusiewicz
18Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
19Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz
20Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
21Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
22Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
23Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Marzena Dyjakowska
24Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Zuzanna Gądzik

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze