Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 10   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Ochrona konkurencji (wykład)E/3 15 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
2Ochrona własności intelektualnej (wykład)E/3 15 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
Laboratorium obowiązkowe
1Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Michał Skwarzyński
2Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Michał Skwarzyński
3Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 3) Z/2 30 dr Michał Skwarzyński
4Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 4) Z/2 30 dr Michał Skwarzyński
5Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 5) Z/2 30 dr Michał Skwarzyński
6Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 6) Z/2 30 dr Michał Skwarzyński
7Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 7) Z/2 30 dr Michał Skwarzyński
8Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 8) Z/2 30 dr Michał Skwarzyński
9Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 9) Z/2 30 dr Michał Skwarzyński
10Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 10) Z/2 30 dr Michał Skwarzyński
11Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 11) Z/2 30 dr Michał Skwarzyński
12Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 12) Z/2 30 dr Michał Skwarzyński
13Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 13) Z/2 30 dr Michał Skwarzyński
14Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 14) Z/2 30 dr Michał Skwarzyński
Seminarium magisterskie
1Historia ustroju i prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
2Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium - Grupa: 2) Zbo/2 30 Zawieszone
3Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
4Postępowanie cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
5Postępowanie karne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
6Prawa człowieka i ich ochrona (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
7Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
8Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
9Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
10Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
11Prawo finansowe (seminarium - Grupa: 2) Zbo/2 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora
12Prawo finansowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora
13Prawo handlowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
14Prawo karne (seminarium - Grupa: 2) Zbo/2 30 dr Sławomir Hypś
15Prawo karne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
16Prawo karne wykonawcze (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jerzy Migdał
17Prawo konkurencji i własności intelektualnej (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
18Prawo konstytucyjne (seminarium - Grupa: 2) Zbo/2 30 dr hab. Marek Dobrowolski
19Prawo konstytucyjne (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Dariusz Dudek
20Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)Zbo/2 30 dr Anna Szarek-Zwijacz
21Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Nowik
22Prawo publiczne gospodarcze (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
23Prawo rodzinne (seminarium - Grupa: 2) Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
24Prawo rodzinne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Telusiewicz
25Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
26Prawo turystyczne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Leszek Ćwikła
27Prawo Unii Europejskiej (seminarium)Zbo/2 30 dr Edyta Krzysztofik
28Prawo wyznaniowe (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL
29Systemy prawne państw (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
30Teoria i filozofia prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
31Ustrojowe prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jan Izdebski
Przygotowanie pracy magisterskiej
1Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
2Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Anna Szarek-Zwijacz
3Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
4Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
5Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
6Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
7Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
8Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
9Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
10Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
11Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Beata Kucia-Guściora
12Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Beata Kucia-Guściora
13Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
14Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Sławomir Hypś
15Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
16Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Jerzy Migdał
17Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
18Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Marek Dobrowolski
19Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Dariusz Dudek
20Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Paweł Nowik
21Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
22Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
23Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Leszek Ćwikła
24Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Piotr Telusiewicz
25Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Edyta Krzysztofik
26Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL
27Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
28Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
29Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Jan Izdebski
30Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL
31Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze