Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia) 7
Rok I - Semestr 1   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Historia sztuki (wykład)E/4 30 dr inż. Piotr Kulesza
2Historia sztuki (ćwiczenia)Z/0 30 dr inż. Piotr Kulesza
3Grafika inżynierska - CAD 2D (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr inż. Adam Stępień
4Grafika inżynierska - CAD 2D (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr inż. Adam Stępień
5Grafika inżynierska - CAD 2D (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 mgr inż. Adam Stępień
6Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr inż. Agnieszka Kułak
7Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr inż. Agnieszka Kułak
8Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr inż. Agnieszka Kułak
9Rysunek techniczny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr inż. Jan Kamiński
10Rysunek techniczny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr inż. Jan Kamiński
11Tutoring (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Marek Solski
12Tutoring (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Marek Solski
13Zasady projektowania krajobrazu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr inż. Paweł Adamiec
14Zasady projektowania krajobrazu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr inż. Paweł Adamiec
15Zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Magdalena Lubiarz, prof. KUL
16Zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Magdalena Lubiarz, prof. KUL
17Zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Zawieszone
18Zasady projektowania krajobrazu (wykład)E/6 30 dr inż. Jan Kamiński
19Zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie (wykład)E/5 30 dr hab. Magdalena Lubiarz, prof. KUL
20Logika (wykład)E/2 10 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
21Logika (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
Przedmioty do wyboru
Wychowanie fizyczne
(student wybiera zajęcia z wychowania fizycznego)
1Wychowanie fizyczne - sportów walki kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Marcin Frelich
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 74) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 75) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 Vacat
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 19) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
9Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 26) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
10Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
11Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 36) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
12Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 43) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
13Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
14Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
15Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
16Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 65) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
17Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 69) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
18Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 72) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
19Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Vacat
20Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
21Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
22Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
23Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 Vacat
24Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 21) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
25Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 29) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
26Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 33) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
27Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 38) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
28Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 55) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
29Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 66) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
30Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 70) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
31Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 73) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
32Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 37) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
33Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Arkadiusz Czarnecki
34Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
35Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Wojciech Paszek
36Wychowanie fizyczne - lekkoatletyka kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Vacat
37Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 24) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
38Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 41) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
39Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 44) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
40Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
41Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 57) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
42Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Vacat
43Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
44Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 32) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
45Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 76) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
46Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
47Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
48Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 25) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
49Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
50Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 58) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
51Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
52Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
53Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 18) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
54Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
55Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 68) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
56Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Piotr Olejarnik
57Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
58Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 17) Zbo/0 30 Vacat
59Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 27) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
60Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 34) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
61Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
62Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 22) Zbo/0 30 Vacat
63Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 39) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
64Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 56) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
65Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
66Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 35) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
67Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 42) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
68Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
69Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 50) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
70Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
71Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 60) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
72Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 dr Joanna Kubińska
73Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
74Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 23) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
75Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 28) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
76Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 40) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
77Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 62) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
78Wychowanie fizyczne - tenis ziemny kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Jarosław Dobosz
79Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Vacat
80Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
81Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa (ćwiczenia - Grupa: 71) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
82Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 45) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
83Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 61) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
84Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gołofit

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze