Wydział Filozofii
Sztuczna Inteligencja (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2022/2023

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Biologiczne mechanizmy zachowania (wykład)E/5 30 dr Justyna Herda
2Biologiczne mechanizmy zachowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Anna Dutkowska
3Biologiczne mechanizmy zachowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Anna Dutkowska
4Filozoficzna teoria poznania i działania (wykład)E/5 30 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
5Filozoficzna teoria poznania i działania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Jacek Jarocki
6Filozoficzna teoria poznania i działania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Jacek Jarocki
7Logika formalna z elementami semiotyki I (wykład)E/4 30 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
8Logika formalna z elementami semiotyki 1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 prof. dr hab. Piotr Kulicki
9Logika formalna z elementami semiotyki 1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 prof. dr hab. Piotr Kulicki
10Programowanie w języku Python 1 (wykład)Z/5 30 dr Michał Kalisz
11Programowanie w języku Python 1 (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Michał Kalisz
12Programowanie w języku Python 1 (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr Michał Kalisz
13Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Mykola Chumak
14Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Mykola Chumak
15Wprowadzenie do SI (wykład)E/2 30 dr hab. inż. Krzysztof Pancerz, prof. KUL
16Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (wykład)E/7 30 dr Mykola Chumak
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 321) Z/2 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 355) Z/2 30 mgr Michał Narecki
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 359) Z/2 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
4Język angielski (120 godz.) - Kurs zaliczony na podstawie certyfikatu FCE (CEF B2) (lektorat)Z/2 0 Brak obsady
5Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 305) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 304) Z/2 30 mgr Magdalena Szulga
7Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 305) Z/2 30 mgr Magdalena Szulga
8Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 301) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
9Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 303) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
10Język rosyjski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 304) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
11Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 305) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 74) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 25) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 35) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 66) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 37) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 73) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
7Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 69) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
8Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
9Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
10Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
11Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 43) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
12Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 38) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
13Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
14Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
15Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 34) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
16Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 60) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
17Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa (ćwiczenia - Grupa: 67) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
18Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 42) Zbo/0 30 mgr Marcin Frelich
19Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
Szkolenia obowiązkowe
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 3) Zbo/0 3 mgr Sylwia Fedorowicz-Lisowska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze