Wydział Nauk Społecznych
Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Analiza matematyczna (wykład)E/6 30 dr hab. Lech Gruszecki, prof. KUL
2Logika (wykład)E/2 15 dr Piotr Lipski
3Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Anna Palusińska
4Podstawy informatyki dla ekonomistów (wykład)E/3 15 prof. dr hab. Piotr Kulicki
5Prawo dla ekonomistów (wykład)E/4 30 dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL
6Mikroekonomia (wykład)Zbo/3 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
7Analiza matematyczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Lech Gruszecki, prof. KUL
8Analiza matematyczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Lech Gruszecki, prof. KUL
9Analiza matematyczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Lech Gruszecki, prof. KUL
10Analiza matematyczna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr hab. Lech Gruszecki, prof. KUL
11Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Piotr Lipski
12Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Piotr Lipski
13Logika (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Piotr Lipski
14Logika (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Piotr Lipski
15Mikroekonomia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Anna Krawczyk-Sawicka
16Mikroekonomia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Anna Krawczyk-Sawicka
17Mikroekonomia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Anna Krawczyk-Sawicka
18Mikroekonomia (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Anna Krawczyk-Sawicka
19Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Jarosław Kuśpit
20Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Jarosław Kuśpit
21Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr Jarosław Kuśpit
22Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 4) Z/2 30 dr Jarosław Kuśpit
23Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 5) Z/2 30 dr Jarosław Kuśpit
24Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 6) Z/2 30 dr Jarosław Kuśpit
25Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 7) Z/2 30 Zawieszone
26Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Zdzisław Błasiak
27Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Zdzisław Błasiak
28Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Zdzisław Błasiak
29Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Zdzisław Błasiak
30Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 5) Z/2 30 mgr Zdzisław Błasiak
31Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Zdzisław Błasiak
32Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 7) Z/2 30 mgr Zdzisław Błasiak
33Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 8) Z/2 30 dr Jacek Bednarz
34Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 9) Z/2 30 dr Jacek Bednarz
Przedmioty do wyboru
1Economic problems in the world (konwersatorium)Z/3 30 dr Judyta Przyłuska-Schmitt
2Gospodarka a kultura (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Adam Zadroga
3Nauki o organizacji (konwersatorium)Z/3 30 mgr Marlena Gołębiowska
4Wyzwania rynku pracy (konwersatorium)Z/3 30 dr Joanna Nucińska
5Zarządzanie projektami (konwersatorium)Z/3 30 dr Judyta Przyłuska-Schmitt
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 135) Z/2 30 mgr Agnieszka Turska
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 131) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 132) Z/2 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
4Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 137) Z/2 30 mgr Michał Narecki
5Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 139) Z/2 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 133) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
7Język angielski - Lektorat dla niesłyszących (lektorat)Z/2 30 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
8Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
9Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
10Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 106) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
11Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 107) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
12Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
13Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
14Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
15Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
16Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
17Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
18Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 36) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 37) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
4Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 38) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
5Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 39) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
6Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 40) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
7Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
8Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
9Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
10Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
11Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
12Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Konrad Szczygieł
13Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Witalij Smygur
14Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze