Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Warsztaty
1Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
2Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
3Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
4Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Dorota Szymczyk
5Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 5) Z/2 30 mgr Dorota Szymczyk
Wykłady obowiązkowe
1Logika (wykład)E/1 15 dr Piotr Lipski
Konwersatoria obowiązkowe
1Historia Wielkiej Brytanii (konwersatorium)E/3 30 dr Tomasz Niedokos
2Wstęp do kultury brytyjskiej (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Antonowicz
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/6 60 dr Karolina Drabikowska
2Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/6 60 dr Karolina Drabikowska
3Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/6 60 dr Karolina Drabikowska
4Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/6 60 mgr Izabela Batyra
5Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/6 60 mgr Izabela Batyra
6Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/6 60 mgr Izabela Batyra
7Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/6 60 mgr Jakub Dąbrowski
8Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/6 60 mgr Izabela Batyra
9Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Magdalena Chudak
10Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Magdalena Chudak
11Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Magdalena Chudak
12Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr Jolanta Sak-Wernicka
13Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 dr Jolanta Sak-Wernicka
14Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/3 30 dr Jolanta Sak-Wernicka
15Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/3 30 dr Magdalena Chudak
16Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/3 30 dr Magdalena Chudak
17Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Łukasz Borowiec
18Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
19Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
20Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Ewa Antoniak
21Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Łukasz Borowiec
22Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Anna Sadowska
23Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 dr Anna Sadowska
24Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 dr Anna Sadowska
25Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
26Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
27Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
28Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Sławomir Zdziebko
29Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
30Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Jerzy Wójcik
31Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 dr Jerzy Wójcik
32Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 dr Sławomir Zdziebko
33Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Sławomir Wącior, prof. KUL
34Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Sławomir Wącior, prof. KUL
35Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr hab. Sławomir Wącior, prof. KUL
36Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr hab. Sławomir Wącior, prof. KUL
37Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 Ks. mgr Krzysztof Ośko
38Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 Ks. mgr Krzysztof Ośko
39Logika (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 mgr Jan Tarnas
40Logika (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 mgr Jan Tarnas
Lektoraty
1Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
2Język francuski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
3Język hiszpański - CEF A1 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
4Język hiszpański - CEF A1 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
5Język hiszpański - CEF A1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 107) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
7Język niemiecki - CEF A1 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
8Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
9Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
10Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
11Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
12Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
13Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
14Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
15Język włoski - CEF A1 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
16Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
17Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
18Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 28) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 34) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
4Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
5Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 50) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
6Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
7Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
8Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 74) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
9Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
10Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
11Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Konrad Szczygieł
12Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Witalij Smygur
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze