Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Historia ustrojów państw (wykład)E/9 30 prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
2Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 1) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
3Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 2) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
4Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 3) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
5Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 4) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
6Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 5) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
7Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 6) Z/2 15 dr Ilona Grądzka
8Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 7) Z/2 15 dr Ilona Grądzka
9Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 8) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
10Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 9) Z/2 15 dr Bartosz Kuś
11Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 10) Z/2 15 mgr Edyta Marciniak
12Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 11) Z/2 15 dr Ilona Grądzka
13Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 12) Z/2 15 dr Ilona Grądzka
14Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 13) Z/2 15 dr Ilona Grądzka
15Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 14) Z/2 15 dr Ilona Grądzka
16Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 15) Z/2 15 dr Bartosz Kuś
17Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 16) Z/2 15 dr Bartosz Kuś
18Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 17) Z/2 15 dr Bartosz Kuś
19Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Maciej Hułas
20Logika prawnicza (grupa 13) (wykład)E/2 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
21Prawoznawstwo (wykład)E/9 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
22Technologia informacyjna dla prawników (wykład)E/4 15 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
23Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Tomasz Barszcz
24Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Tomasz Barszcz
25Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Tomasz Barszcz
26Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Tomasz Barszcz
27Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Tomasz Barszcz
28Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
29Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
30Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
31Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
32Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
33Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
34Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
35Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
36Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
37Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
38Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
39Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Krystian Kardas
40Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 mgr Krystian Kardas
41Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
42Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
43Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
44Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
45Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
46Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
47Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
48Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
49Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
Przedmioty do wyboru
Lektoraty
1Język angielski (lektorat)Z/2 30 Brak obsady
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 144) Z/2 30 mgr Dorota Szymczyk
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 145) Z/2 30 mgr Marta Cechowicz
4Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 146) Z/2 30 mgr Beata Panasiuk
5Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 147) Z/2 30 mgr Beata Panasiuk
6Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 148) Z/2 30 mgr Marta Cechowicz
7Język angielski - CEF B2+ - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 142) Z/2 30 mgr Marlena Iglik
8Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 143) Z/2 30 mgr Marlena Iglik
9Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 149) Z/2 30 mgr Marta Cechowicz
10Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 150) Z/2 30 mgr Beata Panasiuk
11Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 151) Z/2 30 mgr Dorota Szymczyk
12Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
13Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
14Język francuski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
15Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
16Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 107) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
17Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
18Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
19Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
20Język niemiecki (120 godz.) - Kurs zaliczony na podstawie certyfikatu DSD II (CEF C1) (lektorat)Z/2 0 Brak obsady
21Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
22Język rosyjski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
23Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
24Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
25Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
Przedmioty do wyboru
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
4Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
5Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
6Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
7Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
8Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
9Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 17) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
10Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 18) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
11Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 19) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
12Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
13Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
14Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
15Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
16Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
17Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Piotr Olejarnik
18Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Konrad Szczygieł
19Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
20Wychowanie fizyczne - tenis ziemny kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
21Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Witalij Smygur
22Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 2) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz
2Szkolenie biblioteczne (szkolenie)Zbo/0 4 Brak obsady
3Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studenta (szkolenie)Zbo/0 2 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze