Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika specjalna (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
2Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
3Etyka (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
4Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
5Historia wychowania i myśli pedagogicznej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 prof. dr hab. Marian Surdacki
6Historia wychowania i myśli pedagogicznej (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 prof. dr hab. Marian Surdacki
7Kultura języka polskiego (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Barbara Borowska
8Kultura języka polskiego (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Barbara Borowska
9Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Tomasz Łach
10Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Tomasz Łach
11Logika (wykład)E/2 15 dr Tomasz Łach
12Metodyka pracy umysłowej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz
13Metodyka pracy umysłowej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz
14Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Agata Kułaga
15Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Agata Kułaga
16Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną (wykład)E/3 15 dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
17Pedagogika osób z niepełnosprawnością sprzężoną, emocjonalno-behawioralną (wykład)E/2 15 dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
18Pedagogika osób z niepełnosprawnością sprzężoną, emocjonalno-behawioralną (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Agata Kułaga
19Pedagogika osób z niepełnosprawnością sprzężoną, emocjonalno-behawioralną (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Agata Kułaga
20Pierwsza pomoc przedmedyczna (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 Brak obsady
21Pierwsza pomoc przedmedyczna (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 15 Brak obsady
22Pierwsza pomoc przedmedyczna (warsztaty - Grupa: 3) Z/1 15 Brak obsady
23Podstawy lingwistyki edukacyjnej (wykład)E/2 15 prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak
24Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Klaudia Martynowska
25Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Klaudia Martynowska
26Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr Klaudia Martynowska
27Psychologia ogólna (wykład)E/2 30 dr Ewelina Świdrak
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 112) Z/2 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
2Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 113) Z/2 30 mgr Jacek Kowalik
3Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 115) Z/2 30 mgr Jacek Kowalik
4Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
5Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
6Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Przedmioty obligatoryjne
1Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (wykład)E/3 15 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa: 15) Z/2 30 mgr Krzysztof Urbański
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
4Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze