Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 1   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
2Logika (wykład)E/2 15 dr Tomasz Łach
3Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Anna Starościc
4Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Anna Starościc
5Logika (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Anna Starościc
6Podstawy pedagogiki przedszkolnej (wykład)E/5 15 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
7Podstawy pedagogiki przedszkolnej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
8Podstawy pedagogiki przedszkolnej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
9Podstawy pedagogiki przedszkolnej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
10Psychologia ogólna (wykład)E/5 30 dr hab. Alina Rynio
11Psychologia ogólna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Ewelina Świdrak
12Psychologia ogólna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Ewelina Świdrak
13Psychologia ogólna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Ewelina Świdrak
14Socjologia grup dziecięcych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
15Socjologia grup dziecięcych (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 15 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
16Socjologia grup dziecięcych (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 15 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
17Wprowadzenie do pedagogiki (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Piotr Magier
18Wprowadzenie do pedagogiki (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Piotr Magier
19Wprowadzenie do pedagogiki (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Piotr Magier
20Współczesne kierunki pedagogiczne (wykład)Z/2 30 Ks. dr Marek Jeziorański
21Wychowanie religijno-moralne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 prof. dr hab. Helena Słotwińska
22Wychowanie religijno-moralne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 15 prof. dr hab. Helena Słotwińska
23Wychowanie religijno-moralne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 15 prof. dr hab. Helena Słotwińska
24Pedagogika szkolna (wykład)Z/2 15 Ks. dr hab. Adam Maj
25Wprowadzenie do pedagogiki (wykład)E/5 15 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 219) Z/2 30 mgr Ewa Stępniak
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 220) Z/2 30 mgr Magdalena Matys
3Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 221) Z/2 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 222) Z/2 30 mgr Ewa Stępniak
5Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 204) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
6Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 204) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
7Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 202) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
8Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 204) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 84) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
9Wychowanie fizyczne - fitball (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
10Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
11Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
12Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
13Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
14Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
15Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
16Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
17Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
18Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
19Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
20Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
21Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
22Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
23Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
24Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
25Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
26Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
27Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
28Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Marcin Frelich
29Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Marcin Frelich
30Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Zuzanna Duma
Szkolenia obligatoryjne
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 5) Zbo/0 3 mgr Sylwia Fedorowicz-Lisowska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze