Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Pedagogika szkolna (wykład)Z/2 15 Ks. dr hab. Adam Maj
2Podstawy pedagogiki przedszkolnej (wykład)E/5 15 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
3Podstawy pedagogiki przedszkolnej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
4Podstawy pedagogiki przedszkolnej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
5Psychologia ogólna (wykład)E/5 30 dr hab. Alina Rynio
6Psychologia ogólna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Ewelina Świdrak
7Psychologia ogólna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Ewelina Świdrak
8Socjologia grup dziecięcych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
9Socjologia grup dziecięcych (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 15 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
10Wprowadzenie do pedagogiki (wykład)E/5 15 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
11Wprowadzenie do pedagogiki (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Piotr Magier
12Wprowadzenie do pedagogiki (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Piotr Magier
13Współczesne kierunki pedagogiczne (wykład)Z/2 30 Ks. dr Marek Jeziorański
14Wychowanie religijno-moralne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 prof. dr hab. Helena Słotwińska
15Wychowanie religijno-moralne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 15 prof. dr hab. Helena Słotwińska
16Logika (wykład)E/2 15 dr Tomasz Łach
17Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
18Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Tomasz Łach
19Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Tomasz Łach
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 111) Z/2 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
2Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 112) Z/2 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 114) Z/2 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
4Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 115) Z/2 30 mgr Jacek Kowalik
5Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
6Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
7Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 107) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
8Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
9Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
10Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
11Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
12Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
4Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze