Wydział Nauk Humanistycznych
Lingwistyka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Logika (wykład)E/1 10 dr Tomasz Łach
Warsztaty
1Praktyczna nauka języka angielskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Jakub Dąbrowski
2Praktyczna nauka języka angielskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Jakub Dąbrowski
3Praktyczna nauka języka angielskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 Vacat
4Praktyczna nauka języka angielskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 4) Z/3 30 Vacat
5Praktyczna nauka języka angielskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 dr Sebastian Wasak
6Praktyczna nauka języka angielskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 dr Sebastian Wasak
7Praktyczna nauka języka angielskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 dr Izabela Olszak
8Praktyczna nauka języka angielskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa: 4) Z/3 30 dr Izabela Olszak
9Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 Vacat
10Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 Vacat
11Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 dr Jolanta Sak-Wernicka
12Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (warsztaty - Grupa: 4) Z/3 30 Brak obsady
Ćwiczenia
1Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
Konwersatoria
1Realioznawstwo krajów angielskojęzycznych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Anna Oleszczuk
2Realioznawstwo krajów angielskojęzycznych (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Anna Oleszczuk
3Realioznawstwo Rosji i Ukrainy (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Dagmara Nowacka
4Realioznawstwo Rosji i Ukrainy (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Dagmara Nowacka
5Stylistyka języka polskiego (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Beata Siwek, prof. KUL
6Stylistyka języka polskiego (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Beata Siwek, prof. KUL
Zajęcia kierunkowe
Specjalność: Język rosyjski i język angielski
1Praktyczna nauka języka rosyjskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
2Praktyczna nauka języka rosyjskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
3Praktyczna nauka języka rosyjskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
4Praktyczna nauka języka rosyjskiego – komunikacja pisemna (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Katarzyna Wasińczuk
5Praktyczna nauka języka rosyjskiego – komunikacja pisemna (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Katarzyna Wasińczuk
6Praktyczna nauka języka rosyjskiego – komunikacja pisemna (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 mgr Katarzyna Wasińczuk
7Praktyczna nauka języka rosyjskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 dr Joanna Kozieł
8Praktyczna nauka języka rosyjskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 dr Joanna Kozieł
9Praktyczna nauka języka rosyjskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 dr Joanna Kozieł
10Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Magdalena Kawęcka
11Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Magdalena Kawęcka
Zajęcia kierunkowe
Specjalność: Język ukraiński i język angielski
1Praktyczna nauka języka ukraińskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty)Z/3 30 dr Dagmara Nowacka
2Praktyczna nauka języka ukraińskiego – komunikacja pisemna (warsztaty)Z/3 30 dr Tatiana Kołodyńska
3Praktyczna nauka języka ukraińskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty)Z/3 30 dr Marta Kaczmarczyk
4Gramatyka praktyczna języka ukraińskiego (ćwiczenia)Z/3 30 dr Dagmara Nowacka
Zajęcia nadobowiązkowe
1Język polski dla cudzoziemców - sprawności zintegrowane (ćwiczenia)Z/2 60 Brak obsady
2Praktyczna nauka języka rosyjskiego – sprawności zintegrowane (ćwiczenia)Z/2 60 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze