Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 1   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Antropologia filozoficzna (wykład)Z/2 15 dr hab. Katarzyna Stępień, prof. KUL
2Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (wykład)Z/3 15 dr hab. Anna Palusińska
3Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Anna Palusińska
4Historia Kościoła powszechnego: starożytność (wykład)E/3 15 Ks. prof. dr hab. Piotr Szczur
5Historia Kościoła powszechnego: starożytność (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. prof. dr hab. Piotr Szczur
6Historia zbawienia (wykład)Z/2 15 Ks. prof. dr hab. Dariusz Dziadosz
7Logika (ćwiczenia)Z/0 15 dr Tomasz Łach
8Metafizyka (wykład)E/2 15 dr Paulina Sulenta
9Patrologia (wykład)Zbo/3 15 Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
10Religiologia (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr Filip Krauze
11Religiologia (wykład)E/3 15 Ks. dr Filip Krauze
12Patrologia (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr Adam Wilczyński
13Teoria poznania (konwersatorium)Z/2 15 dr Piotr Lipski
14Tutoring (warsztaty)Z/1 15 Ks. dr Andrzej Megger
15Logika (wykład)E/2 10 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
Specjalizacja nauczycielska
1Podstawowe pojęcia psychologii (wykład)E/1 15 dr Justyna Iskra
2Pedagogika szkolna z elementami prawa oświatowego (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Adam Maj
Specjalizacja biblijna
1Podstawy języka greckiego (konwersatorium)Z/3 15 Ks. dr Krzysztof Kinowski

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze