Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (wykład)E/4 30 dr hab. Anna Palusińska
2Historia Kościoła powszechnego w starożytności i średniowieczu (wykład)E/3 15 Ks. dr hab. Piotr Szczur
3Historia Kościoła powszechnego w starożytności i średniowieczu (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. mgr Dawid Dudziak
4Historia zbawienia (wykład)Z/3 15 Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, prof. KUL
5Logika (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Wojciech Olszak
6Patrologia (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. mgr Michał Ludewicz
7Patrologia (wykład)Zbo/2 15 Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
8Religiologia (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
9Religiologia (wykład)E/3 15 Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
10Metafizyka - Ontologia (wykład)Zbo/3 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
11Logika (wykład)E/1 15 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 107) Z/2 30 Ks. dr Zbigniew Wójtowicz
2Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 154) Z/2 30 mgr Michał Narecki
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 156) Z/2 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
4Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
5Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
6Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
7Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Specjalizacja nauczycielska
1Podstawowe pojęcia psychologii (wykład)E/1 15 dr Andrzej Januszewski
2Pedagogika szkolna z elementami prawa oświatowego (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Adam Maj
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 60) Z/2 30 mgr Agata Woźniak
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 111) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze