Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 1   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (wykład)E/4 30 dr hab. Anna Palusińska
2Historia Kościoła powszechnego w starożytności i średniowieczu (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Piotr Szczur
3Historia Kościoła powszechnego w starożytności i średniowieczu (wykład)E/3 15 Ks. dr hab. Piotr Szczur
4Historia zbawienia (wykład)Z/3 15 Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, prof. KUL
5Patrologia (ćwiczenia)Zbo/1 15 Ks. dr Adam Wilczyński
6Patrologia (wykład)Zbo/2 15 Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
7Religiologia (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
8Religiologia (wykład)E/3 15 Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
9Metafizyka - Ontologia (wykład)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
10Logika (wykład)E/1 15 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
11Logika (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Danuta Matejczuk
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 210) Z/2 30 mgr Edyta Michałek
2Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 262) Z/2 30 mgr Krzysztof Urbański
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 267) Z/2 30 mgr Ewa Stępniak
4Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 204) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
5Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 204) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Specjalizacja nauczycielska
1Pedagogika szkolna z elementami prawa oświatowego (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Adam Maj
2Podstawowe pojęcia psychologii (wykład)E/1 15 dr Justyna Iskra
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - siłownia (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze