Wydział Nauk Społecznych
Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Logistyka bezpieczeństwa (wykład)E/3 15 dr Lech Jańczuk
2Logistyka bezpieczeństwa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Lech Jańczuk
3Logistyka bezpieczeństwa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Lech Jańczuk
4Logistyka bezpieczeństwa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Lech Jańczuk
5Polityka bezpieczeństwa RP (wykład)E/5 30 dr hab. Urszula Soler
6Polityka bezpieczeństwa RP (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Urszula Soler
7Polityka bezpieczeństwa RP (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Urszula Soler
8Polityka bezpieczeństwa RP (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr hab. Urszula Soler
9Strzelectwo i sporty walki (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Robert Polak
10Strzelectwo i sporty walki (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Robert Polak
11Strzelectwo i sporty walki (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 mgr Robert Polak
12Religie współczesnego świata (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 dr Andrzej Szabaciuk
13Religie współczesnego świata (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 15 dr Andrzej Szabaciuk
14Religie współczesnego świata (konwersatorium - Grupa: 3) Z/1 15 dr Andrzej Szabaciuk
15Systemy łączności i geoinformacja (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Robert Polak
16Systemy łączności i geoinformacja (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Robert Polak
17Systemy łączności i geoinformacja (konwersatorium - Grupa: 3) Z/1 15 mgr Robert Polak
18Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
Przedmioty do wyboru
Seminarium magisterskie
1Bezpieczeństwo europejskie i transatlantyckie (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Andrzej Podraza
2Bezpieczeństwo międzynarodowe a separatyzm (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Marcin Kosienkowski
3Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL
4Bezpieczeństwo narodowe a prawa człowieka (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL
5Bezpieczeństwo w kontekście polityki historycznej państwa (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Jacek Sawicki
6Bezpieczeństwo w obszarze postradzieckim (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
7Bezpieczeństwo w wymiarze historycznym (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Jacek Wołoszyn
8Integracja i bezpieczeństwo europejskie (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL
9Medialny wymiar bezpieczeństwa (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
10Społeczne uwarunkowania polityki bezpieczeństwa narodowego (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Marek Wierzbicki
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 159) Z/2 30 mgr Katarzyna Albiniak
2Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 160) Z/2 30 mgr Katarzyna Albiniak
3Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
4Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
5Język rosyjski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
Specjalizacja: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona cywilna
Przedmioty specjalizacyjne
1Administracja samorządowa w systemie i polityce bezpieczeństwa państwa (wykład)E/5 30 dr Lech Jańczuk
2Organy administracji publicznej w systemie zarządzania kryzysowego (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Urszula Soler
3Polityka w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL
Specjalizacja: Bezpieczeństwo międzynarodowe
Przedmioty specjalizacyjne
1Międzynarodowe operacje pokojowe w polskiej polityce bezpieczeństwa (wykład)E/5 30 dr hab. Marcin Kosienkowski
2Unia Europejska a bezpieczeństwo euroatlantyckie (konwersatorium)Z/3 30 prof. dr hab. Andrzej Podraza
3Procesy dezintegracyjne w Europie (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze