Wydział Nauk Społecznych
Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Polityka bezpieczeństwa RP (wykład)E/5 30 dr hab. Urszula Soler
2System dowodzenia (wykład)E/4 15 dr hab. Tomasz Bąk
3Europa w popandemicznym porządku światowym (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 prof. dr hab. Andrzej Podraza
4Europa w popandemicznym porządku światowym (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 15 prof. dr hab. Andrzej Podraza
5Polityka bezpieczeństwa RP (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Urszula Soler
6Polityka bezpieczeństwa RP (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Urszula Soler
7System dowodzenia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Robert Polak
8System dowodzenia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Robert Polak
9Strzelectwo i sporty walki (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Robert Polak
10Strzelectwo i sporty walki (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Robert Polak
11Religie współczesnego świata (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 dr Andrzej Szabaciuk
12Religie współczesnego świata (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 15 dr Andrzej Szabaciuk
13Systemy łączności i geoinformacja (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Robert Polak
14Systemy łączności i geoinformacja (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Robert Polak
15Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
Przedmioty do wyboru
Seminarium magisterskie
1Bezpieczeństwo europejskie i transatlantyckie (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Andrzej Podraza
2Bezpieczeństwo i integracja europejska (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL
3Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL
4Bezpieczeństwo regionalne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marcin Kosienkowski, prof. KUL
5Bezpieczeństwo w obszarze poradzieckim (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
6Bezpieczeństwo w wymiarze historycznym (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jacek Wołoszyn
7Bezpieczeństwo w wymiarze medialnym (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka, prof. KUL
8Bezpieczeństwo w wymiarze społecznym (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marek Wierzbicki
Przedmioty do wyboru
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 269) Z/2 30 mgr Katarzyna Albiniak
2Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 270) Z/2 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
3Język hiszpański - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
4Język niemiecki - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 208) Z/2 30 mgr Magdalena Szulga
5Język rosyjski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
Specjalizacja: Bezpieczeństwo państwa
Przedmioty specjalizacyjne
1Pozamilitarne przygotowanie obronne (wykład)E/3 15 dr Małgorzata Kuć
2Analiza współczesnych konfliktów społecznych (ćwiczenia)Z/4 30 mgr Paulina Michowska
3Bezpieczeństwo energetyczne (konwersatorium)Z/3 15 dr Kamila Sobieraj
Specjalizacja: Bezpieczeństwo międzynarodowe
Przedmioty specjalizacyjne
1Międzynarodowe operacje pokojowe (wykład)E/3 15 dr Aneta Bąk-Pitucha
2Analiza współczesnych konfliktów zbrojnych (ćwiczenia)Z/4 30 dr hab. Marcin Kosienkowski, prof. KUL
3Bezpieczeństwo ekologiczne (konwersatorium)Z/3 15 Ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL
Szkolenia i kursy obligatoryjne
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 5) Zbo/0 3 mgr Sylwia Fedorowicz-Lisowska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze