Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2023/2024

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Marcin Zieliński
2Metodyka pisania i analizowania tekstów naukowych (filozoficznych) (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 30 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
3Metodyka pisania i analizowania tekstów naukowych (filozoficznych) (konwersatorium - Grupa: 2) Z/4 30 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
4Techniki przygotowania multimedialnych prezentacji naukowych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Monika Dunin-Kozicka
5Techniki przygotowania multimedialnych prezentacji naukowych (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Anna Starościc
Obowiązkowe zajęcia dla osób posiadających licencjat z filozofii
1Natura wszechświata (konwersatorium)Z/4 30 prof. dr hab. Zenon Roskal
2Pochodzenie człowieka (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
3Historia relacji między naukami przyrodniczymi a filozofią (konwersatorium)Z/4 30 prof. dr hab. Zenon Roskal
Obowiązkowe zajęcia dla osób nieposiadających licencjatu z filozofii
1Główne nurty w historii filozofii (konwersatorium)Z/4 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
2Logika dla filozofów (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
3Metody badań naukowych (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
4Wprowadzenie do metafizyki i antropologii filozoficznej (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Katarzyna Stępień, prof. KUL
Seminaria magisterskie do wyboru
Należy wybrać jedno seminarium z poniższej listy - wybór seminarium jest wiążący na wszystkie pozostałe semestry
1Etyka (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
2Filozofia przyrody (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
3Historia filozofii (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
4Logika, metodologia nauk, teoria poznania (seminarium - Grupa: 1) Zbo/2 30 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
5Logika, metodologia nauk, teoria poznania (seminarium - Grupa: 2) Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
6Metafizyka, antropologia filozoficzna, filozofia prawa (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma, prof. KUL
dr Paulina Sulenta
Konwersatoria do wyboru z poszczególnych grup
Grupa A (metafizyka, filozofia przyrody, antropologia, filozofia Boga, filozofia religii)
Należy wybrać 2 przedmioty z grupy A oraz po 1 przedmiocie z grup: C i D
1Metafizyczny obraz świata (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma, prof. KUL
2Bóg a zło (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Marek Piwowarczyk
3Filozoficzne teorie osoby (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch, prof. KUL
4Geneza życia (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
Konwersatoria do wyboru z poszczególnych grup
Grupa C (historia filozofii)
Należy wybrać 2 przedmioty z grupy A oraz po 1 przedmiocie z grup: C i D
1Odyseja filozoficzna - świat, bogowie, ludzie w poszukiwaniu natury człowieka (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Monika Komsta
2Dramat ludzkiej wolności i jego antropologiczne podstawy w historii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
Konwersatoria do wyboru z poszczególnych grup
Grupa D (etyka, filozofia kultury, filozofia prawa)
Należy wybrać 2 przedmioty z grupy A oraz po 1 przedmiocie z grup: C i D
1Ewolucje sztuki i estetyki - historie filozoficzne (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
2Struktura, rodzaje i sposoby rozstrzygania dylematów moralnych (konwersatorium)Z/2 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
Szkolenia obowiązkowe
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 3) Zbo/0 3 mgr inż. Aleksandra Winiarska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze