Wydział Nauk Humanistycznych
Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2021/2022


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 20) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 21) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
3Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
4Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
8Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
9Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
10Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
11Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
12Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
13Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
14Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
15Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
16Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
17Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
18Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Marcin Frelich
19Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Marcin Frelich
20Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Marcin Frelich

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
2Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
3Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
4Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia sztuki średniowiecznej powszechnej (wykład)E/3 30 dr Małgorzata Żak-Kulesza
2Historia sztuki średniowiecznej w Polsce (wykład)E/3 30 dr Małgorzata Żak-Kulesza
3Ikonografia chrześcijańska (wykład)E/2 15 dr hab. Aneta Kramiszewska
4Historia sztuki nowożytnej powszechnej (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Bożena Kuklińska
5Historia sztuki nowożytnej w Polsce (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Irena Rolska, prof. KUL
6Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia sztuki nowożytnej w Polsce (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Krzysztof Gombin
2Historia sztuki nowożytnej powszechnej (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Bożena Kuklińska
3Ikonografia chrześcijańska (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Aneta Kramiszewska
4Historia sztuki średniowiecznej powszechnej (ćwiczenia)Z/2 30 dr Małgorzata Żak-Kulesza
5Historia sztuki średniowiecznej w Polsce (ćwiczenia)Z/1 30 dr Małgorzata Żak-Kulesza
Konwersatoria
1Nauki pomocnicze (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Krzysztof Gombin
2Sztuka książki (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Agnieszka Bender
Lektoraty
1Język łaciński w percepcji języków nowożytnych (lektorat - Grupa: 207) Z/1 30 mgr Edyta Michałek
2Język angielski - CEF B1+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 158) Z/2 30 mgr Michał Narecki
3Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 154) Z/2 30 mgr Michał Narecki
4Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
5Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Jakub Duralak
6Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
7Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia sztuki nowożytnej powszechnej (wykład)E/2 30 dr hab. Bożena Kuklińska
2Historia sztuki nowożytnej w Polsce (wykład)E/2 30 dr hab. Irena Rolska, prof. KUL
3Historia sztuki nowoczesnej powszechnej (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL
4Muzealnictwo (wykład)E/2 15 dr Krzysztof Przylicki
Ćwiczenia i konwersatoria obowiązkowe
1Inwentaryzacja i ochrona zabytków - (zajęcia terenowe)Z/3 45 dr Krzysztof Przylicki
2Inwentaryzacja i ochrona zabytków (konwersatorium)Z/2 15 dr Krzysztof Przylicki
3Historia sztuki nowoczesnej powszechnej (ćwiczenia)Z/2 30 dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
4Historia sztuki nowożytnej powszechnej (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Bożena Kuklińska
5Historia sztuki nowożytnej w Polsce (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Krzysztof Gombin
Proseminaria
1Sztuka dawna (proseminarium)Z/5 30 dr Anna Głowa
2Sztuka nowoczesna (proseminarium)Z/5 30 dr Agnieszka Kuczyńska
Lektoraty
1Język łaciński w percepcji języków nowożytnych (lektorat - Grupa: 211) Z/1 30 mgr Edyta Michałek
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 154) Z/2 30 mgr Michał Narecki
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 158) Z/2 30 mgr Michał Narecki
4Język francuski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
5Język francuski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Jakub Duralak
6Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
7Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
8Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Michał Narecki
9Język francuski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 Brak obsady
10Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Barbara Okulska
11Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Agnieszka Białowolska
12Język łaciński w percepcji języków nowożytnych (egzamin)E/1 0 mgr Edyta Michałek
Objazd naukowy
1Objazd zabytkoznawczy (Lubelszczyzna, Podlasie) (zajęcia terenowe)Z/1 30 dr hab. Aneta Kramiszewska

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia sztuki nowoczesnej powszechnej (wykład)E/2 30 dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL
2Historia sztuki nowoczesnej w Polsce (wykład)Zbo/2 30 dr Agnieszka Kuczyńska
3Sztuka współczesna (wykład)Zbo/2 30 dr Anna Dzierżyc-Horniak
4Etyka (wykład)E/2 30 dr Małgorzata Borkowska-Nowak
Konwersatoria obowiązkowe
1Rynek dzieł sztuki (konwersatorium)Z/4 15 dr hab. Agnieszka Bender
2Wystawiennictwo: problemy i modele (konwersatorium)Z/4 15 dr Krzysztof Przylicki
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia sztuki nowoczesnej w Polsce (ćwiczenia)Z/1 30 dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
2Historia sztuki nowoczesnej powszechnej (ćwiczenia)Z/1 30 dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
3Sztuka współczesna (ćwiczenia)Z/1 30 dr Anna Dzierżyc-Horniak
Seminaria
1Forma i treść w sztuce dawnej (seminarium)Zbo/5 30 dr Anna Głowa
2Teorie, interpretacje i dialogi artystyczne (seminarium)Zbo/5 30 dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Wykłady monograficzne
1Emblematyka w historii sztuki (wykład)Z/3 15 dr hab. Aneta Kramiszewska
2Kolekcja rzeźb antycznych w Europie nowożytnej (wykład)Z/3 15 dr Anna Głowa

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia sztuki nowoczesnej w Polsce (wykład)E/2 30 dr Agnieszka Kuczyńska
2Sztuka współczesna (wykład)E/2 30 dr Anna Dzierżyc-Horniak
Ćwiczenia obowiązkowe
1Sztuka współczesna (ćwiczenia)Z/2 30 dr Anna Dzierżyc-Horniak
2Historia sztuki nowoczesnej w Polsce (ćwiczenia)Z/2 30 dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Seminaria
1Forma i treść w sztuce dawnej (seminarium)Zbo/5 30 dr Anna Głowa
2Teorie, interpretacje i dialogi artystyczne (seminarium)Zbo/5 30 dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
3Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Anna Głowa
4Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Wykłady monograficzne
1Kobiety w malarstwie europejskim - L (wykład)Z/3 15 dr hab. Bożena Kuklińska
2Polskie kolekcje sztuki (wykład)Z/3 15 Zawieszone
3Późnoantyczne tkaniny z Egiptu w polskich kolekcjach (wykład)Z/3 15 dr Anna Głowa
4Rzeźba w poszerzonym polu (wykład)Z/3 15 Zawieszone
Objazd naukowy
1Objazd zabytkoznawczy (Wielkopolska) (zajęcia terenowe)Z/1 30 dr Anna Głowa

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze