Wydział Nauk Humanistycznych
Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2020/2021


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Wstęp do historii sztuki (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Krzysztof Gombin
2Wstęp do historii architektury (wykład)E/4 30 dr hab. Irena Rolska, prof. KUL
3Historia sztuki starożytnej (wykład)Zbo/3 30 dr Anna Głowa
4Sztuka wczesnochrześcijańska (wykład)E/3 15 dr Anna Głowa
5Logika (wykład)E/1 15 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia sztuki starożytnej (ćwiczenia)Z/2 30 dr Anna Głowa
2Techniki i style w architekturze (ćwiczenia)Z/4 30 dr hab. Irena Rolska, prof. KUL
3Techniki i style w rzemiośle artystycznym (ćwiczenia)Z/4 30 dr hab. Agnieszka Bender
4Techniki i style w sztukach plastycznych (ćwiczenia)Z/4 30 dr hab. Krzysztof Gombin
5Logika (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Łukasz Sarowski
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 154) Z/2 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 158) Z/2 30 mgr Michał Narecki
3Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
4Język francuski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
5Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
6Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
7Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 115) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Wstęp do historii sztuki (wykład)E/3 30 dr hab. Krzysztof Gombin
2Historia sztuki starożytnej (wykład)E/4 30 dr Anna Głowa
3Historia sztuki średniowiecznej powszechnej (wykład)Zbo/3 30 dr Małgorzata Żak-Kulesza
4Historia sztuki średniowiecznej w Polsce (wykład)Zbo/3 30 dr Małgorzata Żak-Kulesza
5Ikonografia chrześcijańska (wykład)Zbo/2 15 dr hab. Aneta Kramiszewska
Ćwiczenia obowiązkowe
1Ikonografia chrześcijańska (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Aneta Kramiszewska
2Historia sztuki średniowiecznej w Polsce (ćwiczenia)Z/3 30 dr Małgorzata Żak-Kulesza
3Historia sztuki średniowiecznej powszechnej (ćwiczenia)Z/3 30 dr Małgorzata Żak-Kulesza
4Historia sztuki starożytnej (ćwiczenia)Z/2 30 dr Anna Głowa
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 154) Z/0 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 158) Z/0 30 mgr Michał Narecki
3Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/0 30 mgr Maria Piwińska
4Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/0 30 mgr Maria Piwińska
5Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 101) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
6Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 104) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
7Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/0 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 115) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
Objazd naukowy
1Objazd zabytkoznawczy (Małopolska) (zajęcia terenowe)Z/1 30 dr hab. Bożena Kuklińska, prof. KUL
Warszaty obowiązkowe
1Przedsiębiorczość (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Adam Zadroga

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia sztuki średniowiecznej powszechnej (wykład)E/3 30 dr hab. Irena Rolska, prof. KUL
2Historia sztuki średniowiecznej w Polsce (wykład)E/3 30 dr hab. Irena Rolska, prof. KUL
3Ikonografia chrześcijańska (wykład)E/2 15 dr hab. Aneta Kramiszewska
4Historia sztuki nowożytnej powszechnej (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Bożena Kuklińska, prof. KUL
5Historia sztuki nowożytnej w Polsce (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Irena Rolska, prof. KUL
6Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia sztuki średniowiecznej powszechnej (ćwiczenia)Z/2 30 dr Małgorzata Żak-Kulesza
2Historia sztuki średniowiecznej w Polsce (ćwiczenia)Z/1 30 dr Małgorzata Żak-Kulesza
3Ikonografia chrześcijańska (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Aneta Kramiszewska
4Historia sztuki nowożytnej powszechnej (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Bożena Kuklińska, prof. KUL
5Historia sztuki nowożytnej w Polsce (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Krzysztof Gombin
Konwersatoria
1Nauki pomocnicze (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Krzysztof Gombin
2Historia grafiki (konwersatorium)Z/3 15 dr hab. Agnieszka Bender
Lektoraty
1Język łaciński w percepcji języków nowożytnych (lektorat - Grupa: 108) Z/1 30 mgr Edyta Michałek
2Język łaciński w percepcji języków nowożytnych (lektorat)Z/1 30 Brak obsady
3Język angielski - CEF B1+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 67) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
4Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 22) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
5Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 64) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
6Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
7Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
8Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
9Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
10Język włoski (lektorat)Z/1 30 Brak obsady
11Język włoski - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia sztuki nowożytnej powszechnej (wykład)E/3 30 dr hab. Bożena Kuklińska, prof. KUL
2Historia sztuki nowożytnej w Polsce (wykład)E/3 30 dr hab. Irena Rolska, prof. KUL
3Historia sztuki nowoczesnej powszechnej (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL
4Muzealnictwo (wykład)E/2 15 dr Krzysztof Przylicki
Ćwiczenia i konwersatoria obowiązkowe
1Historia sztuki nowożytnej powszechnej (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Bożena Kuklińska, prof. KUL
2Historia sztuki nowożytnej w Polsce (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Krzysztof Gombin
3Historia sztuki nowoczesnej powszechnej (ćwiczenia)Z/2 30 dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
4Inwentaryzacja i ochrona zabytków (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Aneta Kramiszewska
Proseminaria
1Sztuka dawna (proseminarium)Z/5 30 dr hab. Agnieszka Bender
2Sztuka nowoczesna (proseminarium)Z/5 30 dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Lektoraty
1Język łaciński w percepcji języków nowożytnych (lektorat - Grupa: 108) Z/0 30 mgr Edyta Michałek
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 22) Z/0 30 mgr Maria Piwińska
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 64) Z/0 30 mgr Maria Piwińska
4Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 67) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
5Język francuski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Maria Piwińska
6Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
7Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
8Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
9Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Agnieszka Białowolska
10Język łaciński w percepcji języków nowożytnych (egzamin)E/0 0 mgr Edyta Michałek
11Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Maria Piwińska
12Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Małgorzata Osękowska
13Język francuski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Maria Piwińska
14Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
15Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Barbara Okulska
16Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Agnieszka Białowolska
Objazd naukowy i praktyki
1Inwentaryzacja i ochrona zabytków - (zajęcia terenowe)Z/3 45 dr Krzysztof Przylicki
2Objazd zabytkoznawczy (Lubelszczyzna, Podlasie) (zajęcia terenowe)Z/2 30 dr Anna Głowa

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia sztuki nowoczesnej powszechnej (wykład)E/2 30 dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL
2Historia sztuki nowoczesnej w Polsce (wykład)Zbo/2 30 dr Agnieszka Kuczyńska
3Sztuka współczesna powszechna (wykład)E/2 30 dr Anna Dzierżyc-Horniak
4Etyka (wykład)E/2 30 dr Małgorzata Borkowska-Nowak
Konwersatoria obowiązkowe
1Krytyka artystyczna - podstawy (konwersatorium)Z/3 15 Zawieszone
2Muzeum wirtualne (konwersatorium)Z/3 15 Zawieszone
3Rynek dzieł sztuki (konwersatorium)Z/3 15 dr hab. Agnieszka Bender
4Wystawiennictwo: problemy i modele (konwersatorium)Z/3 15 dr Krzysztof Przylicki
5Wystawiennictwo: problemy i modele (konwersatorium)Z/3 15 dr Krzysztof Przylicki
6Rynek dzieł sztuki (konwersatorium)Z/3 15 dr hab. Agnieszka Bender
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia sztuki nowoczesnej powszechnej - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
2Historia sztuki nowoczesnej w Polsce - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
3Sztuka współczesna powszechna - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr Anna Dzierżyc-Horniak
Seminaria
1Forma i treść w sztuce dawnej (seminarium)Zbo/4 30 dr Anna Głowa
2Teorie, interpretacje i dialogi artystyczne (seminarium)Zbo/4 30 dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Wykłady monograficzne
1Kolekcja rzeźb antycznych w Europie nowożytnej (wykład)Z/3 15 dr Anna Głowa
2Emblematyka w historii sztuki (wykład)Z/3 15 dr hab. Aneta Kramiszewska

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia sztuki nowoczesnej w Polsce (wykład)E/2 30 dr Agnieszka Kuczyńska
2Sztuka współczesna w Polsce (wykład)E/2 30 dr Anna Dzierżyc-Horniak
Ćwiczenia obowiązkowe
1Sztuka współczesna w Polsce - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr Anna Dzierżyc-Horniak
2Historia sztuki nowoczesnej w Polsce - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Seminaria
1Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 Brak obsady
2Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 Brak obsady
3Forma i treść w sztuce dawnej (seminarium)Zbo/5 30 dr Anna Głowa
4Teorie, interpretacje i dialogi artystyczne (seminarium)Zbo/5 30 dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Wykłady monograficzne
1Kobiety w malarstwie europejskim - L (wykład)Z/3 15 dr hab. Bożena Kuklińska, prof. KUL
2Polskie kolekcje sztuki (wykład)Z/3 15 dr Krzysztof Przylicki
3Późnoantyczne tkaniny z Egiptu w polskich kolekcjach (wykład)Z/3 15 dr Anna Głowa
4Rzeźba w poszerzonym polu (wykład)Z/3 15 Zawieszone
Objazd naukowy
1Objazd zabytkoznawczy (Wielkopolska) (zajęcia terenowe)Z/1 30 dr Krzysztof Przylicki

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze