Wydział Nauk Humanistycznych
Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2017/2018


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Logika (wykład)E/1 15 Ks. dr Robert Kublikowski
2Wstęp do historii sztuki (wykład)Zbo/3 30 dr hab. Aneta Kramiszewska
3Wstęp do historii architektury (wykład)E/4 30 dr hab. Irena Rolska
4Historia sztuki starożytnej (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska
5Sztuka wczesnochrześcijańska (wykład)E/4 15 dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska
Ćwiczenia obowiązkowe
1Techniki i style w sztukach plastycznych (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Marta Gudowska
2Techniki i style w architekturze (ćwiczenia)Z/3 30 dr Anna Głowa
3Techniki i style w rzemiośle artystycznym (ćwiczenia)Z/3 30 dr Jowita Patyra
4Informatyka w historii sztuki (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 15 dr Krzysztof Przylicki
5Informatyka w historii sztuki (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 15 dr Krzysztof Przylicki
6Sztuka starożytna - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr Anna Głowa
7Logika (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Piotr Biłgorajski
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 209) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
2Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 213) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
3Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 218) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
4Język hiszpański - CEF A1 - Kurs specjalistyczny o profilu turystycznym z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
5Język rosyjski (120 godz.) - Kurs zaliczony na podstawie certyfikatu TELC B2 (lektorat)Z/1 0 Brak obsady
6Język włoski - CEF A1 (lektorat - Grupa: 15) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
7Język włoski - CEF A1 (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 26) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 27) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 45) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 50) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
7Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
8Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 62) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 5) Zbo/0 3 mgr Iwona Kędzierska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Wstęp do historii sztuki (wykład)E/5 30 dr hab. Aneta Kramiszewska
2Historia sztuki starożytnej (wykład)E/3 30 dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska
3Historia sztuki średniowiecznej powszechnej (wykład)Zbo/3 30 prof. dr hab. Urszula Mazurczak
4Historia sztuki średniowiecznej w Polsce (wykład)Zbo/3 30 prof. dr hab. Urszula Mazurczak
5Ikonografia chrześcijańska (wykład)Zbo/3 15 dr hab. Aneta Kramiszewska
Ćwiczenia obowiązkowe
1Sztuka starożytna - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr Anna Głowa
2Historia sztuki średniowiecznej powszechnej - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/3 30 dr Jowita Patyra
3Historia sztuki średniowiecznej w Polsce - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/3 30 dr Jowita Patyra
4Ikonografia chrześcijańska (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Aneta Kramiszewska
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 209) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
2Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 213) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
3Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 218) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
4Język hiszpański - CEF A2+ - Kurs specjalistyczny o profilu turystycznym z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
5Język włoski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 15) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
6Język włoski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 27) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 45) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
4Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 50) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
5Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
Objazd naukowy
1Objazd zabytkoznawczy po Małopolsce (zajęcia terenowe)Zbo/3 30 dr hab. Bożena Kuklińska

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek
2Ikonografia chrześcijańska (wykład)E/2 15 dr hab. Aneta Kramiszewska
3Historia sztuki średniowiecznej powszechnej (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Urszula Mazurczak
4Historia sztuki średniowiecznej w Polsce (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Urszula Mazurczak
5Historia sztuki nowożytnej powszechnej (wykład)Zbo/1 30 dr hab. Bożena Kuklińska
6Historia sztuki nowożytnej w Polsce (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Irena Rolska
Ćwiczenia obowiązkowe
1Ikonografia chrześcijańska (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Aneta Kramiszewska
2Historia sztuki średniowiecznej powszechnej - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr Jowita Patyra
3Historia sztuki średniowiecznej w Polsce - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr Jowita Patyra
4Historia sztuki nowożytnej powszechnej - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Bożena Kuklińska
5Historia sztuki nowożytnej w Polsce - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Krzysztof Gombin
Konwersatoria obowiązkowe
1Nauki pomocnicze (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Krzysztof Gombin
2Historia fotografii (konwersatorium)Z/2 15 dr Marcin Pastwa
Lektoraty
1Język łaciński w percepcji języków nowożytnych (lektorat - Grupa: 81) Z/1 30 mgr Alicja Narecka
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 145) Z/1 30 mgr Danuta Nowak
3Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 150) Z/1 30 mgr Michał Narecki
4Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 142) Z/1 30 mgr Agata Woźniak

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Muzealnictwo (wykład)E/1 15 dr Krzysztof Przylicki
2Historia sztuki nowożytnej powszechnej (wykład)E/3 30 dr hab. Bożena Kuklińska
3Historia sztuki nowożytnej w Polsce (wykład)E/2 30 dr hab. Irena Rolska
4Historia sztuki nowoczesnej powszechnej (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Dorota Kudelska
Ćwiczenia i warszaty obowiązkowe
1Współczesne metody inwentaryzacji i ochrony zabytków (warsztaty)Z/1 15 dr Krzysztof Przylicki
2Historia sztuki nowożytnej powszechnej - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Bożena Kuklińska
3Historia sztuki nowożytnej w Polsce - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Krzysztof Gombin
4Historia sztuki nowoczesnej powszechnej - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Proseminaria
1Sztuka dawna (proseminarium)Z/5 30 dr Anna Głowa
2Sztuka nowoczesna (proseminarium)Z/5 30 dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Lektoraty
1Język łaciński w percepcji języków nowożytnych (lektorat - Grupa: 81) Z/1 30 mgr Alicja Narecka
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 145) Z/1 30 mgr Danuta Nowak
3Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 102) Z/1 30 mgr Radosław Furmaga
4Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 150) Z/1 30 mgr Michał Narecki
5Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 142) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
6Język angielski - poziom CEF B1 (egzamin)E/2 0 mgr Radosław Furmaga
7Język angielski - poziom CEF B1 (egzamin)E/2 0 mgr Danuta Nowak
8Język angielski - poziom CEF B1 (egzamin)E/2 0 mgr Michał Narecki
9Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agata Woźniak
10Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Michał Narecki
11Język angielski - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Agata Woźniak
12Język angielski - poziom CEF C1 (egzamin)E/2 0 mgr Agata Woźniak
13Język francuski - poziom CEF A2 (egzamin)E/2 0 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
14Język rosyjski - Certyfikat TELC B2 (egzamin)E/2 0 Brak obsady
15Język łaciński w percepcji języków nowożytnych (egzamin)E/1 0 mgr Alicja Narecka
Objazd naukowy i praktyki
1Objazd zabytkoznawczy po Lubelszczyźnie, Podlasiu, Podkarpaciu (zajęcia terenowe)Zbo/1 30 dr hab. Aneta Kramiszewska
2Praktyka inwentaryzacyjna (zajęcia terenowe)Zbo/4 45 dr Anna Głowa

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Etyka (wykład)E/2 30 dr Jacek Frydrych
2Historia sztuki nowoczesnej powszechnej (wykład)E/2 30 dr hab. Dorota Kudelska
3Historia sztuki nowoczesnej w Polsce (wykład)Zbo/2 30 prof. dr hab. Lechosław Lameński
4Sztuka współczesna (wykład)Zbo/2 30 dr Marcin Pastwa
Konwersatoria obowiązkowe
1Estetyka sztuki i natury (konwersatorium)Z/1 15 dr Jowita Patyra
2Wystawiennictwo: problemy i modele (konwersatorium)Z/3 15 dr Krzysztof Przylicki
3Rynek dzieł sztuki (konwersatorium)Z/3 15 mgr Łukasz Wiącek
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia sztuki nowoczesnej powszechnej - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 prof. dr hab. Lechosław Lameński
2Historia sztuki nowoczesnej w Polsce - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 prof. dr hab. Lechosław Lameński
3Sztuka współczesna - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr Marcin Pastwa
Seminaria
1Teorie, interpretacje i dialogi artystyczne (seminarium)Zbo/3 30 dr Marcin Pastwa
Wykłady monograficzne
1Historia europejskich kolekcji rzeźb antycznych (wykład)Zbo/3 15 dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska
2Kobiety w malarstwie europejskim. Malarki i modelki (wykład)Zbo/3 15 dr hab. Bożena Kuklińska
3Sztuka austriacka 1867-1939 (wykład)Zbo/3 15 dr hab. Dorota Kudelska
4Sztuka i polityka we Francji w XIV i na początku XV w. (wykład)Zbo/3 15 dr Jowita Patyra

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Sztuka współczesna (wykład)E/2 30 dr Marcin Pastwa
2Historia sztuki nowoczesnej w Polsce (wykład)E/2 30 prof. dr hab. Lechosław Lameński
Ćwiczenia obowiązkowe
1Sztuka współczesna - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr Marcin Pastwa
2Historia sztuki nowoczesnej w Polsce - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Seminaria
1Teorie, interpretacje i dialogi artystyczne (seminarium)Z/5 30 dr Marcin Pastwa
2Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Marcin Pastwa
3Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Marcin Pastwa
4Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Anna Głowa
5Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Krzysztof Gombin
6Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Jowita Patyra
7Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Krzysztof Przylicki
Wykłady monograficzne
1Idee sztuki lat 60. XX wieku (wykład)Zbo/3 15 dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
2Kontynuacja i zmiana w późnoantycznej dekoracji architektonicznej (wykład)Zbo/3 15 dr Anna Głowa
3Kultura artystyczna nowożytnego Lublina i jej tradycje (wykład)Zbo/3 15 dr hab. Krzysztof Gombin
4Oblicze Jezusa jako temat ikonografii chrześcijańskiej (wykład)Zbo/3 15 dr hab. Aneta Kramiszewska
Objazd naukowy
1Objazd zabytkoznawczy po Wielkopolsce (zajęcia terenowe)Zbo/1 30 dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze