Wydział Nauk Humanistycznych
Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2019/2020


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Wstęp do historii sztuki (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Krzysztof Gombin
2Wstęp do historii architektury (wykład)E/4 30 dr hab. Irena Rolska, prof. KUL
3Historia sztuki starożytnej (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, prof. KUL
4Sztuka wczesnochrześcijańska (wykład)E/4 15 dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, prof. KUL
5Logika (wykład)E/1 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Techniki i style w sztukach plastycznych (ćwiczenia)Z/4 30 dr Małgorzata Żak-Kulesza
2Techniki i style w rzemiośle artystycznym (ćwiczenia)Z/4 30 dr hab. Irena Rolska, prof. KUL
3Techniki i style w architekturze (ćwiczenia)Z/4 30 dr Anna Głowa
4Historia sztuki starożytnej (ćwiczenia)Z/3 30 dr Anna Głowa
5Logika (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Mateusz Lisowski
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 64) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
2Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 67) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
4Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
5Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 dr Katarzyna Jakubów
7Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
8Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
9Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 87) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 62) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
4Wychowanie fizyczne - circle body shape (ćwiczenia - Grupa: 38) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 32) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 69) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
7Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
8Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
9Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 21) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
10Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 42) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
11Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
12Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
13Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (ćwiczenia - Grupa: 72) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
14Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 34) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
15Wychowanie fizyczne - pływanie kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Iwona Szyłejko
16Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
17Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
18Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 17) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 1) Zbo/0 3 mgr inż. Iwona Roman

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Wstęp do historii sztuki (wykład)E/4 30 dr hab. Krzysztof Gombin
2Historia sztuki starożytnej (wykład)E/4 30 dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, prof. KUL
3Historia sztuki średniowiecznej powszechnej (wykład)Zbo/4 30 prof. dr hab. Urszula Mazurczak
4Ikonografia chrześcijańska (wykład)Zbo/2 15 dr hab. Aneta Kramiszewska
Ćwiczenia obowiązkowe
1Ikonografia chrześcijańska (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Aneta Kramiszewska
2Historia sztuki średniowiecznej w Polsce (ćwiczenia)Z/2 30 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
3Historia sztuki średniowiecznej powszechnej (ćwiczenia)Z/2 30 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
4Historia sztuki starożytnej (ćwiczenia)Z/2 30 dr Anna Głowa
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 64) Z/0 30 mgr Maria Piwińska
2Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 67) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Maria Piwińska
4Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
5Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 3) Z/0 30 dr Katarzyna Jakubów
7Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
8Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
9Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 5) Z/0 30 dr Elżbieta Kolbus
10Język francuski - CEF A1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
Objazd naukowy
1Objazd zabytkoznawczy (Małopolska) (zajęcia terenowe)Z/1 30 dr Anna Głowa
Warszaty obowiązkowe
1Przedsiębiorczość (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Adam Zadroga

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia sztuki średniowiecznej powszechnej (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Urszula Mazurczak
2Historia sztuki średniowiecznej w Polsce (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Urszula Mazurczak
3Ikonografia chrześcijańska (wykład)E/2 15 dr hab. Aneta Kramiszewska
4Historia sztuki nowożytnej powszechnej (wykład)Zbo/1 30 dr hab. Bożena Kuklińska, prof. KUL
5Historia sztuki nowożytnej w Polsce (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Irena Rolska, prof. KUL
6Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk
Ćwiczenia obowiązkowe
1Ikonografia chrześcijańska (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Aneta Kramiszewska
2Historia sztuki średniowiecznej powszechnej - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
3Historia sztuki średniowiecznej w Polsce - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
4Historia sztuki nowożytnej powszechnej - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Bożena Kuklińska, prof. KUL
5Historia sztuki nowożytnej w Polsce - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Krzysztof Gombin
Konwersatoria
1Historia fotografii (konwersatorium)Z/2 15 mgr inż. Paweł Adamiec
2Historia grafiki (konwersatorium)Z/2 15 dr Małgorzata Żak-Kulesza
3Nauki pomocnicze (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Krzysztof Gombin
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 310) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
2Język angielski - CEF C1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 334) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
3Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
4Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
5Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
6Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
7Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
8Język łaciński w percepcji języków nowożytnych (lektorat - Grupa: 24) Z/1 30 mgr Edyta Michałek

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia sztuki nowożytnej w Polsce (wykład)E/2 30 dr hab. Irena Rolska, prof. KUL
2Muzealnictwo (wykład)E/1 15 dr Krzysztof Przylicki
3Historia sztuki nowoczesnej powszechnej (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL
4Historia sztuki nowożytnej powszechnej (wykład)E/3 30 dr hab. Bożena Kuklińska, prof. KUL
Ćwiczenia i warszaty obowiązkowe
1Współczesne metody inwentaryzacji i ochrony zabytków (warsztaty)Z/1 15 dr Krzysztof Przylicki
2Historia sztuki nowożytnej w Polsce - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Krzysztof Gombin
3Historia sztuki nowożytnej powszechnej - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Bożena Kuklińska, prof. KUL
4Historia sztuki nowoczesnej powszechnej - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Proseminaria
1Sztuka dawna (proseminarium)Z/5 30 dr Anna Głowa
2Sztuka nowoczesna (proseminarium)Z/5 30 dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Lektoraty
1Język łaciński w percepcji języków nowożytnych (lektorat - Grupa: 24) Z/0 30 mgr Edyta Michałek
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 310) Z/0 30 mgr Agnieszka Gryta
3Język angielski - CEF C1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 334) Z/0 30 mgr Jacek Kowalik
4Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 16) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
5Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 17) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
6Język włoski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 101) Z/0 30 dr Elżbieta Kolbus
7Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 20) Z/0 30 dr Elżbieta Kolbus
8Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 21) Z/0 30 dr Elżbieta Kolbus
9Język łaciński w percepcji języków nowożytnych (egzamin)E/0 0 mgr Edyta Michałek
10Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Agnieszka Gryta
11Język angielski - poziom CEF C1 (egzamin)E/0 0 mgr Jacek Kowalik
12Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Barbara Okulska
13Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 dr Elżbieta Kolbus
Objazd naukowy i praktyki
1Objazd zabytkoznawczy (Lubelszczyzna, Podlasie) (zajęcia terenowe)Zbo/1 30 dr Krzysztof Przylicki
2Praktyka inwentaryzacyjna (zajęcia terenowe)Zbo/4 45 dr Anna Głowa

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia sztuki nowoczesnej powszechnej (wykład)E/2 30 dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL
2Historia sztuki nowoczesnej w Polsce (wykład)Zbo/2 30 prof. dr hab. Lechosław Lameński
3Sztuka współczesna (wykład)Zbo/2 30 dr Anna Dzierżyc-Horniak
4Etyka (wykład)E/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
Konwersatoria obowiązkowe
1Rynek dzieł sztuki (konwersatorium)Z/3 15 dr Krzysztof Przylicki
2Wystawiennictwo: problemy i modele (konwersatorium)Z/3 15 dr Krzysztof Przylicki
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia sztuki nowoczesnej powszechnej - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
2Historia sztuki nowoczesnej w Polsce - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
3Sztuka współczesna - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr Anna Dzierżyc-Horniak
Seminaria
1Teorie, interpretacje i dialogi artystyczne (seminarium)Zbo/4 30 dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Wykłady monograficzne
1Kolekcja rzeźb antycznych w Europie nowożytnej (wykład)Zbo/3 15 dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, prof. KUL
2Secesja i „Secesje”: Monachium, Wiedeń, Berlin (wykład)Zbo/3 15 dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia sztuki nowoczesnej w Polsce (wykład)E/2 30 prof. dr hab. Lechosław Lameński
2Sztuka współczesna (wykład)E/2 30 dr Anna Dzierżyc-Horniak
Ćwiczenia obowiązkowe
1Sztuka współczesna - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr Anna Dzierżyc-Horniak
2Historia sztuki nowoczesnej w Polsce - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Seminaria
1Forma i treść w sztuce dawnej (seminarium)Zbo/5 30 Zawieszone
2Teorie, interpretacje i dialogi artystyczne (seminarium)Zbo/5 30 dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Wykłady monograficzne
1Późnoantyczne tkaniny z Egiptu w polskich kolekcjach (wykład)Zbo/3 15 dr Anna Głowa
2Rzeźba w poszerzonym polu (wykład)Zbo/3 15 dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Objazd naukowy
1Objazd zabytkoznawczy (Wielkopolska) (zajęcia terenowe)Z/1 30 dr hab. Bożena Kuklińska, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze