Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2022/2023SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-327 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: ćwiczenia tłumaczeniowe (ćwiczenia - Grupa 2) dr Katarzyna Jakubów
CN-104 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: ćwiczenia tłumaczeniowe (ćwiczenia - Grupa 1) dr Katarzyna Jakubów
GG-313 14:10 - 15:50 T Języki specjalistyczne: Deutsch im Büro (ćwiczenia)dr Katarzyna Jakubów
GG-108 15:50 - 17:30 T Język angielski: zintegrowane sprawności językowe (ćwiczenia)mgr Marlena Iglik
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-116 08:20 - 10:00 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: ćwiczenia audiowizualne (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Dorota Tomczuk, prof. KUL
GG-116 10:00 - 11:40 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: ćwiczenia audiowizualne (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Dorota Tomczuk, prof. KUL
GG-313 10:00 - 11:40 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: pisanie/synonimika i słowotwórstwo (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Ewa Grzesiuk
GG-313 11:40 - 13:20 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: praca z tekstem literackim I (ćwiczenia - Grupa 1) prof. dr hab. Marzena Górecka
GG-313 13:20 - 15:00 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: praca z tekstem literackim I (ćwiczenia - Grupa 2) prof. dr hab. Marzena Górecka
GG-313 15:00 - 16:40 T Język angielski: gramatyka praktyczna (ćwiczenia)mgr Agnieszka Gryta
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-322 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: pisanie/synonimika i słowotwórstwo (ćwiczenia - Grupa 1) dr Marta Pudło
CTW-202 10:50 - 12:30 T Literatura i kultura staroniemiecka - L (wykład)prof. dr hab. Marzena Górecka
CTW-202 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy - analiza/ćwiczenia III (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Sylwia Mitko
CTW-202 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy - analiza/ćwiczenia III (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Sylwia Mitko
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-322 08:20 - 10:00 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: der deutsche Satz (ćwiczenia - Grupa 1) dr Monika Grzeszczak
GG-322 10:00 - 11:40 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: der deutsche Satz (ćwiczenia - Grupa 2) dr Monika Grzeszczak
GG-322 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy - analiza/ćwiczenia IV (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Sylwia Mitko
GG-206 14:10 - 15:50 T Język angielski: zintegrowane sprawności językowe (ćwiczenia)mgr Marlena Iglik
CTW-304 18:20 - 20:50 T Historia filozofii (wykład)Ks. dr hab. Rafał Charzyński
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
CTW-202 08:20 - 10:00 T Polska auf Deutsch (ćwiczenia)dr Amelia Szuba-Wenek
GG-322 10:00 - 11:40 T Języki specjalistyczne: Nauki matematyczno-przyrodnicze (ćwiczenia)mgr Sylwia Mitko
GG-322 11:40 - 13:20 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy - analiza/ćwiczenia IV (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Sylwia Mitko
CTW-202 11:40 - 13:20 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne II (ćwiczenia - Grupa 1) dr Amelia Szuba-Wenek
CTW-202 13:20 - 15:00 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne II (ćwiczenia - Grupa 2) dr Amelia Szuba-Wenek

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-06-01 17:16