Wydział Nauk Humanistycznych
Historia (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
CN-105 10:50 - 12:30 T Historia nowożytna Polski (konwersatorium)dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
CN-110 12:30 - 13:20 T Przepisy archiwalne - arch. I st. (ćwiczenia)Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL
CN-104 15:00 - 16:40 T Historia nowożytna powszechna (wykład)dr hab. Arkadiusz Stasiak, prof. KUL
CN-104 16:40 - 18:20 T Ustrój, społeczeństwo i gospodarka Rzeczypospolitej na tle przemian w nowożytnej Europie (wykład)dr hab. Arkadiusz Stasiak, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CN-107 09:10 - 10:50 T Źródła do dziejów społ.-polit. Rzeczypospolitej Obojga Narodów i państw europejskich w XVI-XVIII w. (warsztaty)dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
CN-103 10:50 - 12:30 T Modele państwa w Europie w XVI-XVIII wieku. Ustrój, społeczeństwo, religia, kultura (proseminarium)dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
CN-107 10:50 - 12:30 T Rzeczpospolita w Europie XVI-XVIII stulecia: władza, społeczeństwo, kultura (proseminarium)dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
CN-107 12:30 - 14:10 T Podstawy metodyki opracowania zasobu archiwalnego(spec. archiwalna)-L (warsztaty - Grupa 1) Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL
CN-101 19:10 - 20:50 T Wstęp do archiwistyki i archiwoznawstwa (wykład)dr Robert Derewenda
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-248 10:00 - 11:40 T Historia nowożytna Polski (wykład)dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
CN-103 12:30 - 14:10 T Historia nowożytna powszechna (konwersatorium)dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
ONLINE 14:10 - 15:50 T Komunikacja w pracy nauczyciela(spec.pedagogiczna) (laboratorium)dr Monika Dacka
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 14:10 - 16:40 T Historia filozofii (wykład)Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk
ONLINE 16:40 - 18:20 T Pedagogika szkolna z elementami pedagogiki społecznej (ćwiczenia)dr Anna Badora
ONLINE 18:20 - 20:00 T Psychologia rozwojowa i wychowawcza dzieci w wieku szkolnym (ćwiczenia)mgr Bogumiła Krawiec
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-17 17:19