Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2023/2024SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-901A 10:50 - 12:30 T Historia literatury niderlandzkiej do 1880 roku (wykład)dr hab. Marcin Polkowski
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-901A 12:30 - 14:10 T Seminarium językoznawcze (seminarium)dr Kamila Tomaka
C-901A 14:10 - 15:50 T Gramatyka języka niderlandzkiego (wykład)dr Kamila Tomaka
C-901A 17:30 - 19:10 T Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - stylistyka niderlandzka (ćwiczenia)mgr Beata Popławska
C-901A 19:10 - 20:50 T Frazeologia (ćwiczenia)mgr Beata Popławska
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-1002 10:00 - 11:40 T Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - pisanie (ćwiczenia)mgr Bas Hamers
C-1025 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacja niderlandzka (ćwiczenia)mgr Bas Hamers
C-901A 15:50 - 17:30 T Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - translatoryka niderlandzko-polska (ćwiczenia)dr Agnieszka Flor-Górecka
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
CTW-408 09:10 - 10:50 T Etyka (wykład)dr hab. Wojciech Lewandowski
C-901A 14:10 - 15:00 T Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - ćwiczenia ze słuchu (ćwiczenia)mgr Frank Burazer

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-28 17:16