Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Wstęp do kulturoznawstwa niderlandzkiego (konwersatorium)dr Magdalena Lipnicka
ONLINE 10:50 - 12:30 T Wstęp do literaturoznawstwa (konwersatorium)dr hab. Ireneusz Piekarski
ONLINE 14:10 - 15:00 T Logika (wykład)dr Piotr Lipski
ONLINE 15:00 - 16:40 T Wstęp do językoznawstwa (konwersatorium)dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CTW-220 08:20 - 10:00 T Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Marcin Lipnicki
CTW-220 10:00 - 11:40 T Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Marcin Lipnicki
CTW-220 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Marcin Lipnicki
CTW-220 15:50 - 17:30 T Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacja i wymowa (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Beata Popławska
C-921 17:30 - 19:10 T Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacja i wymowa (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Beata Popławska
ONLINE 19:10 - 20:50 T Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa 104) mgr Iwona Fijołek
CTW-204 19:10 - 20:50 T Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa 2) dr Joanna Włodarczyk-Kaziród
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 10:00 T Język łaciński w percepcji języków nowożytnych (lektorat - Grupa 104) mgr Edyta Michałek
CTW-204 13:20 - 14:10 T Logika (ćwiczenia)dr Piotr Lipski
C-927 17:30 - 19:10 T Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - słownictwo (ćwiczenia - Grupa 1) dr Kamila Tomaka
C-921 19:10 - 20:50 T Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - słownictwo (ćwiczenia - Grupa 2) dr Kamila Tomaka
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
HS-7C 10:00 - 11:40 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 89) mgr Agnieszka Gołofit
ONLINE 12:30 - 14:10 T Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa 107) mgr Justyna Pyszczek-Bulak
ONLINE 17:30 - 19:10 T Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa 156) mgr Małgorzata Koziej-Butryn
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 11:40 - 13:20 T Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa 155) mgr Katarzyna Albiniak
ONLINE 15:50 - 17:30 T Język hiszpański - CEF A1 (lektorat - Grupa 101) mgr Karolina Sieńko-Flis

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-25 02:38